539 lekárov a zdravotníkov Celý zoznam signatárov je uvedený na konci článku.

Uverejňujeme otvorený list vyše 500 lekárov a zdravotníkov, ktorí vyzvali poslancov parlamentu, aby podporili zákon Anny Záborskej na podporu žien a rodín v núdzi. Očakáva sa, že o zákone sa bude hlasovať v stredu po 11. hodine.

Text vyhlásenia uverejňujeme v plnom znení:

Vážené poslankyne, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

dovoľujeme si Vás požiadať o podporu návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý predkladá skupina 24 poslancov z dvoch poslaneckých klubov.

Je nespochybniteľný fakt, že osobitná ochrana a podpora žien pred a po pôrode je súčasťou mnohých medzinárodných a európskych zmlúv. Zároveň Dohovor OSN o právach dieťaťa hovorí, že „dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje osobitné záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením aj po ňom“.

Návrh zákona je výrazom širokej zhody, že život matky a jej dieťaťa nie sú v rozpore. Aj napriek viacerým zavádzajúcim tvrdeniam, ktoré v nedávnej dobe odzneli v rámci verejnej diskusie, návrh nikoho nestigmatizuje ani neobmedzuje. Práve naopak, jeho snahou je poskytnúť ženám v čase tehotenstva dostatok informácií a času pre ich rozhodovanie sa. Zároveň, ak sa rozhodnú svoje dieťa priviesť na svet, aktuálny návrh prináša konkrétne nástroje praktickej sociálnej a finančnej pomoci.

Osobitne oceňujeme, že návrh zákona:

1. Prostredníctvom predĺženia lehoty na rozmyslenie dáva ženám väčší priestor pre slobodné rozhodnutie založené na dostatočnej informovanosti. Podotýkame, že vo viacerých krajinách západnej Európy je táto časová lehota určená na kvalifikované rozhodnutie dlhšia ako súčasný stav na Slovensku.
Taliansko – 168 hodín (7 dní)
Belgicko – 144 hodín (6 dní)
Holandsko – 120 hodín (5 dní)
Luxembursko – 72 hodín (3 dni)
Nemecko – 72 hodín (3 dni)
Portugalsko – 72 hodín (3 dni)

2. Prináša zlepšenie informovaného súhlasu, teda rozšírenie množstva informácií, ktoré žena žiadajúca o vykonanie umelého ukončenia tehotenstva dostáva.

3. Predpokladá odovzdanie informácií o možnosti pomoci pre ženu v listinnej podobe, aby si tehotná žena mohla lepšie premyslieť svoje rozhodnutie a prípadne konzultovať ho s ďalšími odborníkmi.

4. Mení názov samotného úkonu z „umelého prerušenia tehotenstva“ na „umelé ukončenie tehotenstva“, čo objektívne popisuje realitu zákroku.

5. Zjasňuje termíny a prináša väčšiu istotu pri výkone zdravotnej starostlivosti.

6. Prináša nóvum v podobe každoročnej správy o potratovosti na Slovensku, ktorá už nebude iba sumárom štatistík, ale analytickou správou s návrhmi opatrení na zlepšenie aktuálneho stavu založených na kvalitných a aktuálnych dátach.

7. Zavádza zisťovanie príčin umelých potratov, čo výrazne napomôže nastaveniu účinných opatrení zdravotného aj sociálneho charakteru pre tehotné ženy do budúcnosti.

Pre všetky tieto dôvody Vás, poslankyne a poslancov NR SR, vyzývame hlasovať v prospech tohto legislatívneho návrhu a podporiť tak dôstojnosť a právo nenarodených detí na život, ktoré sú potvrdené aj Ústavou SR. Zároveň vyzdvihujeme pridanú hodnotu tohto návrhu zákona z hľadiska práva žien na dobrú informovanú voľbu a lepšiu finančnú a sociálnu podporu v životnom období, kedy to najviac potrebujú.

Nasleduje zoznam signatárov:

prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. Pôrodná asistentka Vysokoškolská pedagogička v pôrodnej asistencii MUDr. Magdaléna Gerová, PhD. lekárka gynekologička doc. PhDr. Anna Murgová, PhD. mim. prof. sestra Zdravotná sestra (pediatrické oddelenie) doc. PaedDr., PhDr. Viera Simočková, PhD. Pôrodná asistentka doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof. lekár/ka internista a klinický farmakológ MUDr. Alena Polomská lekár/ka gynekológia a pôrodníctvo MUDr. Marek Dráb, PhD. lekár/ka gynekológ – pôrodník MUDr. Miroslav Haško, PhD lekár/ka Gynekológ-pôrodník MUDr. Andrej Mikolášik lekár/ka gynekológ – pôrodník MUDr. Miroslava Petrišinová lekár/ka Gynekológia a pôrodníctvo MUDr. Ivan Wallenfels lekár/ka Gynekolog prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. lekár/ka pediater, vedúci katedry prenatálnej medicíny prof. MUDr. Mariana Mrazova, PhD, MHA lekár/ka internistka prof. MUDr. Stanislav Oravec, CSc. lekár/ka Internista, endokrinológ, klinický biochemik, laboratorna diagnostika doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD lekár/ka neurológ doc.MUDr. Jozef Bulas, CSc. lekár/ka Internista, kardiológ prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. lekár/ka internista MUDr. Lucia Ďuračková, PhD. lekár/ka gynekologička – pôrodníčka MUDr. Andrej Karkalik lekár/ka Gynekológ prof. MUDr. Eva Grey, PhD. lekár/ka lekárka, VŠ profesorka prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. lekár/ka verejné zdravotníctvo Dr. Ing. Monika Bersihand MBBS AKC MRCPsych lekár/ka Psychiater MUDr. Július Horňák lekár/ka gynekológ – pôrodník MUDr. Marcel Litavec lekár/ka Neonatológ prof. ThDr. MUDr. Ján Ďačok, PhD. lekár/ka Interná medicína MUDr. Iveta Kloknerová lekár/ka pediater MUDr. Marika Bednárová lekár/ka pediatrička MUDr. Matúš Chuda lekár/ka gynekológ – pôrodník MUDr. Juraj Wallenfels lekár/ka Gynekológ MUDr. Daniela Hašková lekár/ka pediater MUDr. Juraj Rácik lekár/ka Stomatológ MUDr. Katarína Sedlačková lekár/ka Anestézia a intenzívna medicína MUDr. Mária Gerlasinska lekár/ka Neonatológia MUDr. Maria Machackova lekár/ka Chirurg MUDr. Martin Žitňanský lekár/ka neurológ MUDr. Michal Kleman lekár/ka Anestéziológia a intenzívna medicína MUDr. Pavol Caudt lekár/ka Urolog MUDr. Ľubomír Fučko lekár/ka pediater MUDr. Beáta Benčová lekár/ka Zubná lekárka MUDr. Jarmila Vojtkova lekár/ka pediater MUDr. Martin Vojtko lekár/ka chirurg MUDr. Riana Wallenfelsová lekár/ka Neurológ MUDr. Zuzana Lauková lekár/ka pediater MUDr. Abdullah Dammak, MBA lekár/ka Onkolog MUDr. Adriana Nogeová, CSc. lekár/ka pediatrická endokrinologička MUDr. Alena Kadlíčková lekár/ka pediatria, dorastové lekárstvo MUDr. Allan Böhm, PhD, MBA, FESC lekár/ka kardiológ MUDr. Andrea Jacková lekár/ka infektológ MUDr. Andrej Malík lekár/ka Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Anna Bednárová lekár/ka gynekologička MUDr. Anna Halašková lekár/ka Pediater MUDr. Anna Koniarová lekár/ka všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Anna Lakatošová lekár/ka vnútorné lekárstvo a klinická biochémia MUDr. Annamária Brathová lekár/ka Radiológia MUDr. Annamária Šefčíková lekár/ka MUDr. Barbora Balažiová lekár/ka Pediatria MUDr. Barbora Kašperová lekár/ka hematológia v predatestačnej príprave MUDr. Beata Spanikova PhD lekár/ka Internista MUDr. Beáta Tvardziková lekár/ka Gynekológia a pôrodníctvo – predatest. príprava MUDr. Bianka Tomanicová lekár/ka MUDr. Bianka Záhorová lekár/ka Oftalmológia MUDr. Bjelová Agnesa lekár/ka AIM MUDr. Blanka Puškárová lekár/ka klinická onkológia MUDr. Blažej Vaščák lekár/ka Praktický lekár pre dospelých MUDr. Bohuslav Giblák lekár/ka pediater MUDr. Božena Ondrušová lekár/ka ORL MUDr. Božena Jakubjaková lekár/ka Oftalmológ MUDr. Cyril Fedor lekár/ka Urológ MUDr. Dana Reichova lekár/ka Sekundarny lekar MUDr. Daniel Dyttert, PhD. lekár/ka Chirurg MUDr. Daniel Kothaj lekár/ka neurológia, rádiologia MUDr. Daniel Kotleba lekár/ka Anesteziológ MUDr. Daniel Múdry lekár/ka Psychiater MUDr. Daniela Hennelová lekár/ka chirurgička MUDr. Daniela Hrtusova lekár/ka Psychiatria MUDr. Denisa Lobotková, PhD. lekár/ka Pediater MUDr. Dominik Balog lekár/ka Chirurg MUDr. Dominik Michálek lekár/ka MUDr. Dominik Timko lekár/ka Vnútorné lekárstvo MUDr. Dominika Brunčáková lekár/ka oftalmológ MUDr. Dominika Fedorová lekár/ka Bez specializacie MUDr. Dominika Poláková lekár/ka Pediater MUDr. Dušan Rybár, PhD. lekár/ka Anesteziológ-intenzivista MUDr. Elena Salmašová lekár/ka lekárka MUDr. Elena Tokošová, Ph. D. lekár/ka Oftalmológia MUDr. Elizabeth Brouthers lekár/ka Vnutorne lekarstvo, v atestacnom procese MUDr. Emilia Tomkova lekár/ka MUDr. Emília Vlčková lekár/ka všeobecný lekár MUDr. Eva Dzugasová lekár/ka nefrológ MUDr. Eva Ganovska PhD lekár/ka Kardiologia MUDr. Eva Hercegová lekár/ka Posudkový lekár MUDr. Eva Korňanová lekár/ka lekárka MUDr. Eva Wallenfelsova lekár/ka Pediater, pediatricky endokrinolog a diabetolog MUDr. František Balázs lekár/ka kardiológia MUDr. Gabriela Štesová lekár/ka rádiológia MUDr. Gabriela Torvasti lekár/ka Zatiaľ v špec. na všeobecné lekarstvo MUDr. Igor Ondruš lekár/ka internista MUDr. Iveta Furielová lekár/ka MUDr. Iveta Senderakova lekár/ka angiolog MUDr. Iveta Urbanová lekár/ka Anestéziológ MUDr. Ivona Tisoňová lekár/ka internista,všeobecný lekár MUDr. Ján Hencel lekár/ka všeobecné lakárstvo MUDr. Ján Hrib lekár/ka radiológ MUDr. Jana Fülöpová lekár/ka Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Jana Pešková lekár/ka Všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr. Jana Prekopová lekár/ka Anesteziologia a IM MUDr. Jana Sitárová lekár/ka Oftalmolog MUDr. Jana Teslíková lekár/ka klinický mikrobiológ MUDr. Janka Tkáčiková lekár/ka pediater MUDr. Janka Tomášiková lekár/ka zubná lekárka MUDr. Jaroslav Barok lekár/ka Imunológia-alergiológia MUDr. Jaroslav Petrišin lekár/ka Gynekológia a pôrodníctvo MUDr. Jaroslava Gramatová lekár/ka MUDr. Jihad Bou Ezzeddine lekár/ka kardiológ MUDr. Jiří Bednář lekár/ka kardiologie/interna MUDr. Jiří Holý, Ph.D. lekár/ka vnútorné lekárstvo, klinická farmakológia MUDr. Jozef Baláž lekár/ka gastroenterológ MUDr. Jozef Chovanec lekár/ka internista-onkológ MUDr. Jozef Salmáš lekár/ka kardiológ MUDr. Jozef Serafín lekár/ka MUDr. Jozef Wallenfels lekár/ka Anestéziológia a Intenzívna medicína MUDr. Jozefina Skulavikova lekár/ka chirurg MUDr. Júlia Šverhová lekár/ka Všeobecné lekárstvo MUDr. Juraj Breza lekár/ka ORL MUDr. Juraj Harinek lekár/ka Anesteziologia a Intenzivna medicina MUDr. Juraj Majek, PhD. lekár/ka internista, gastroenterolog MUDr. Juraj Veres lekár/ka Neurológia MUDr. Katarína Blštáková lekár/ka MUDr. Katarína Fedorková lekár/ka v špecializačnej príprave odbor rádiológia MUDr. Katarína Chovancová lekár/ka Vnútorné lekárstvo MUDr. Katarína Jakubčíková lekár/ka Všeobecné lekárstvo v príprave MUDr. Katarína Kaliňáková lekár/ka internistka MUDr. Katarína Kiszelová lekár/ka Rádiológ MUDr. Katarína Kosová lekár/ka MUDr. Katarína Schmidtová lekár/ka Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Katarína Sivoňová lekár/ka Oftalmológia MUDr. Katarina Skubova lekár/ka Kardiolog MUDr. Katarína Tóthová lekár/ka všeobecné lekárstvo MUDr. Klára Hodálová lekár/ka Oftalmológia MUDr. Klaudia Šoltésová lekár/ka MUDr. Klčová Dagmar lekár/ka Klinický imunolog MUDr. Kozlík Boris lekár/ka všeobecný MUDr. Kristína Čerenská lekár/ka MUDr. Kristína Jirásková lekár/ka ORL MUDr. Kucmanová Viera lekár/ka všeobecné lekárstvo MUDr. Ladislav Slobodník lekár/ka urológ MUDr. Laura Borošová lekár/ka Gynekológia a pôrodníctvo v predatestačnej príprave MUDr. Lenka Bérešová lekár/ka Vnútorné lekárstvo MUDr. Lenka Bucová lekár/ka Pediatria MUDr. Ľuboš Bača lekár/ka MUDr. Lucia Fulová lekár/ka MUDr. Lucia Krčméryová lekár/ka lekárka – medicínska etička MUDr. Lucia Labašová lekár/ka MUDr. Lucia Šimoňáková lekár/ka všeobecné lekárstvo, geriatria MUDr. Ľudmila Balážová lekár/ka Rádiologia MUDr. Lukáš Bičej lekár/ka Všeobecný lekár MUDr. Lukáš Bobek lekár/ka Radiačná onkológia MUDr. Magdalena Bachanova lekár/ka MUDr. Magdaléna Černá lekár/ka pneumologicka MUDr. Marcela Košičárová lekár/ka Neurológ MUDr. Marek Hudáček lekár/ka nefrológ MUDr. Marek Hudáček lekár/ka nefrológ MUDr. Marek Kalavsky lekár/ka Chirurgia, Detska chirurgia MUDr. Marek Pollák lekár/ka všeobecné praktické lekárstvo MUDr. Margita Stanková lekár/ka MUDr. Mária Andelová lekár/ka gastroenterolog MUDr. Mária Fenciková lekár/ka MUDr. Mária Hajzoková lekár/ka MUDr. Mária Horňáková lekár/ka MUDr. Mária Kočišová lekár/ka radiačný onkológ MUDr. Mária Miháliková lekár/ka MUDr. Mária Noskovičová, PhD. lekár/ka internistka MUDr. Mária Pitlová lekár/ka MUDr. Mária Repáňová lekár/ka Stomatológ MUDr. Mária Takáčová lekár/ka lekárka MUDr. Marián Sivoň lekár/ka Všeobecné lekárstvo MUDr. Marianna Grigerova, PhD. lekár/ka Endokrinologia MUDr. Marianna Machyniakova lekár/ka Pediatria a dorastove lekarstvo MUDr. Marianna Víteková lekár/ka MUDr. Martin Griger, PhD, FIPP lekár/ka anesteziologia MUDr. Martin Habiňák lekár/ka gastroenterológ MUDr. Martin Kučma lekár/ka Klinická onkológia MUDr. Martin Rozinaj lekár/ka sekundárny lekár MUDr. Martin Svetlošák, PhD. lekár/ka kardiológ MUDr. Martina Gajancová lekár/ka Hematologia MUDr. Matúš Chocholatý, PhD., FEBU, FECSM lekár/ka urológ MUDr. Mgr. Martin Moravec lekár/ka MUDr. Mgr.Eva Dická lekár/ka pediater-infektológ MUDr. Michaela Jakubová lekár/ka MUDr. Michaela Mikulová lekár/ka Pediatria MUDr. Michal Bušovský lekár/ka MUDr. Michal Janík lekár/ka úrazová chirurgia MUDr. Milan Benko lekár/ka rádiológ MUDr. Mirela Pustová lekár/ka Detský psychiater MUDr. Miriama Babeľová lekár/ka Infektológia MUDr. Miriama Baníková lekár/ka anesteziologia a intenzívna medicína MUDr. Miriama Chovancová lekár/ka neurologička MUDr. Miroslav Mako lekár/ka neurológia MUDr. Monika Berová lekár/ka MUDr. Monika Bou Ezzeddine lekár/ka Geriatria MUDr. Monika Gazdíková lekár/ka interná medicína MUDr. Monika Rudíková lekár/ka Diabetologička MUDr. Monika Sejková lekár/ka MUDr. Monika Sziváková lekár/ka Dermatovenerológ MUDr. Monika Zgolová lekár/ka pediater MUDr. Orlovský František lekár/ka chirurg MUDr. Patrik Sivčo lekár/ka otorinolaryngológ MUDr. Pavol Čuj lekár/ka Interné MUDr. Pavol Fabo lekár/ka MUDr. Pavol Fülöp lekár/ka Kardiológ v príprave MUDr. Pavol Chovanec lekár/ka psychiater MUDr. Pavol Rendek lekár/ka Ortopédia MUDr. Pavol Šúst, EDIC lekár/ka Anesteziológia a intenzívna medicína MUDr. Peter Brath lekár/ka Ortopedia a úrazová chirurgia MUDr. Peter Drobný lekár/ka rádiológ MUDr. Peter Fulop lekár/ka Vnútorné leklárstvo, kardiológia MUDr. Peter Gorel lekár/ka kardiológ MUDr. Peter Hraboš lekár/ka Klinická onkológia MUDr. Peter Kadlic lekár/ka v špecializačnej priprave v odbore oftalmologia MUDr. Peter Lauko lekár/ka chirurg MUDr. Peter Mikula lekár/ka rádiológ MUDr. Peter Puškár lekár/ka všeobecný lekár MUDr. Peter Štuller lekár/ka pediatria MUDr. Peter Wallenfels lekár/ka otorinolaryngológ MUDr. Peter Zuzák lekár/ka Klinický onkológ MUDr. Petr Gorun lekár/ka Nefrolog, internista MUDr. Petra Kukľová lekár/ka Vnútorné lekárstvo MUDr. PharmDr. Martina Gazdaricová lekár/ka pediatria MUDr. Porubská Martina lekár/ka Pediater MUDr. Rastislav Michlík lekár/ka psychiater MUDr. Renáta Vištanová lekár/ka neurológ MUDr. Silvia Sudzinová lekár/ka Neurológia MUDr. Silvia Turkovičová lekár/ka bez špecializácie, zaradená v odbore gynekológia a pôrodníctvo MUDr. Simon Najar lekár/ka Neurolog MUDr. Sorkovská Dagmar lekár/ka Onkológ MUDr. Stanislav Janota, PhD, CSc. lekár/ka Pediater MUDr. Stanislava Komorášová lekár/ka sekundárny lekár MUDr. Stela Papcunova lekár/ka Anestez.a intenzivna medicina MUDr. Tereza Klottonova lekár/ka Lekár v atestačnej príprave v odbore psychiatria MUDr. Terézia Dragunová lekár/ka Psychiatria MUDr. Terézia Janíková lekár/ka všeobecné lekárstvo MUDr. Terézia Kapinayová lekár/ka Rádiológ MUDr. Terézia Kráľová lekár/ka Pediater MUDr. Tomáš Nemessányi, MPH. lekár/ka Imuno-alergologia MUDr. Veronika Jakubčiaková lekár/ka neurológ MUDr. Veronika Kočišová lekár/ka pediater MUDr. Veronika Kotlebová lekár/ka Anesteziologička MUDr. Veronika Mihalikova lekár/ka MUDr. Veronika Princíková lekár/ka bez špecializácie, zaradená v odbore FBLR MUDr. Veronika Smereková lekár/ka Angiológ MUDr. Viktória Hanušínová lekár/ka Stomatológ MUDr. Zrebna Jana lekár/ka MUDr. Zuzana Ambrósová lekár/ka pediatria MUDr. Zuzana Behúnová lekár/ka Rádiológ MUDr. Zuzana Červeňová lekár/ka Pediater MUDr. Zuzana Fülöpová lekár/ka Vnútorné lekárstvo – v príprave MUDr. Zuzana Hanakovičová lekár/ka MUDr. Zuzana Kalavska, PhD, MPH lekár/ka Pediatria MUDr. Zuzana Pospíchalová lekár/ka Pediatria MUDr. Zuzana Svetlošáková, PhD. lekár/ka Oftalmológ MUDr. Zuzana Ulman lekár/ka MUDr. Andrej Hrádocký lekár/ka Pediater MUDr.Anna Makarova lekár/ka Endokrinolog MUDr.Bc. Viera Skarbová, MBA lekár/ka Klinický onkokóg MUDr.Daria Rábarová, PhD. lekár/ka Anestéziológia a intrnzívna medicína MUDr.Eva Michalková lekár/ka všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr.Hedviga Vinceová lekár/ka Geriatria MUDr.Katarína Tomeková lekár/ka MUDr.Lenka Podmajerská lekár/ka MUDr.Ludmila Benderová lekár/ka Všeobecný lekár MUDr.Mária Baránková lekár/ka pneumológia a ftizeológia MUDr.Maria Čisarikova lekár/ka stomatolog MUDr.Mária Králiková lekár/ka Onkológ MUDr.Martin Hrádocký lekár/ka pediater-nefrológ MUDr.Martina Kozárová lekár/ka Vnútorné lekárstvo MUDr.Miroslava Lukačovičová lekár/ka radiačný onkológ MUDr.Oľga Bašová lekár/ka pediatria a dorastové lekárstvo MUDr.Petra Wallenfelsova lekár/ka Endokrinolog MUDr.Pňačková Anna lekár/ka atestačná príprava v odbore FBLR MUDr.Robert Adamov PhD. lekár/ka chirurgia MUDr.Roman Rippel lekár/ka geriater MUDr.Rosinský Andrej lekár/ka anesteziológia MUDr.Tatiana Komová lekár/ka Klinická onkológia MUDr.Terezia Mišiková Laurincová lekár/ka MUDr.Veronika Jakubčiaková lekár/ka neurológia MUDr.Zuzana Stripajová lekár/ka anestéziológ MVDr.Andrej Hudáč lekár/ka Bc. Mgr. Katarína Demočková Dentálna hygienička Dentálna hygiena Bc. Mária Kocáková dentálna hygienička Alžbeta Mareková Detská sestra Ingrid Rozgoňová Detská sestra Mgr.Viera Kacmarska Detská sestra Martina Belišová Detská sestra Zuzana Pešková Detská sestra Detská sestra Mgr. Mária Jackulíková, Phd. detská sestra Mária Farkašová Diplom.operačná sestra Dagmar Červeňanská DMTL Diplomovaný medicínsko technický laborant Bc. Mária Tarandová Endoskopická sestra Zuzana Vallušová Mgr. Farmaceut/ka Dorota Timková Farmaceut/ka Katarína Vojtechová, PharmDr. Farmaceut/ka Mgr. Oľga Gorelová Farmaceut/ka Mgr. Lenka Bartošová Farmaceut/ka PharmDr. Dominika Talarovicova Farmaceut/ka Mgr.Zuzana Murcková Farmaceut/ka Mgr. Veronika Okruhlicová Farmaceut/ka PharmDr. Veronika Mičuchová Farmaceut/ka Albína Paliderová Farmaceut/ka Zuzana Onderková Farmaceut/ka PharmDr. Ondrej Ralbovský Farmaceut/ka Mgr. Dominik Balko Farmaceut/ka PharmDr. Marián Skočík Farmaceut/ka Mgr. Mária Banasová Farmaceut/ka PharmDr. Mária Polačková Farmaceut/ka Mgr. Bartošíková Magdaléna Farmaceut/ka Ján Trubiansky Farmaceut/ka Mgr. Dominika Turbekova Farmaceut/ka PharmDr. Gabriela Greifová Farmaceut/ka Mgr. Jana Lešková Farmaceut/ka Jozefína Šmátralová Farmaceut/ka PharmDr.Bursova Maria Farmaceut/ka Mgr. Veronika Saloňová Farmaceut/ka Mgr. Zuzana Saloňová Farmaceut/ka Mgr. Alžbeta Ellingerová Farmaceut/ka PharnmDr. Iveta Mózes Farmaceut/ka PharmDr. Zuzana Zaymusová Farmaceut/ka Magdaléna Príbelská Farmaceut/ka Mgr. Nikoleta Pešeková Farmaceut/ka Mgr. Michaela Patková Farmaceut/ka Magdalena Birasova Farmaceut/ka PharmDr.Silvia Filiczky Farmaceut/ka Mgr. Jakub Varga Farmaceut/ka Mgr. Anna Penteková Farmaceut/ka Mgr. Filip Tomek Farmaceut/ka PharmDr. Ivana Fričová Farmaceut/ka PharmDr. Silvia Pavlíková Farmaceut/ka PharmDr. Veronika Nemčeková Farmaceut/ka farmaceutka Mgr. Jozef Filípek Farmaceut/ka Mgr.Andrea Baloghová Farmaceut/ka ThLic. Mariana Petričková, PhD. Farmaceutická laborantka Františka Majernickova Farmaceutický laborant Dominika Jajčišinová farmaceutický laborant Bc. et Bc. Milan Závodský fyzioterapeut Veronika Gažíková Bc Fyzioterapeut Lucia Pavlíková Fyzioterapeut Bc. Karolína Predáčová Fyzioterapeut Livia Hunakova Fyzioterapeut Mgr. Monika Búriová Laboratórny diagnostik Mária Goldírová laboratórny diagnostik Veronika Lašová, FCP NaPro konzultant pre neplodnosť Eva Bohynikova Opatrovateľka Andrea Malatincova Operačná sestra Mária Richvalská operačná sestra operačná sestra Mgr.Zuzana Dobšinská Operačná sestra – gynekológia Žaneta Mojzešová Pôrodná asistentka Bc. Michaela Gonosová Pôrodná asistentka Bc. Alena Havková Pôrodná asistentka Veronika Kalabusová Pôrodná asistentka Mgr.Helena Ufnarova Pôrodná asistentka Bc. Lucia Pavlinská Pôrodná asistentka Bc. Zuzana Kazimírová Pôrodná asistentka Júlia Trebuňaková Pôrodná asistentka Bc. Veronika Mliečková Pôrodná asistentka Mária Lipkošová Mgr. Pôrodná asistentka Lenka Papsova Pôrodná asistentka Mgr.Anna Majerčáková Pôrodná asistentka PhDr. Jozef Mulík, PhD. Praktická sestra PhDr. Peter Šulák Psycholog Melánia Árvayová Rehabilitačný pracovník Janka Rzepielová Sanitár Ondřej Necas Sanitár Viera Kostyalova Sestra Bc. Veronika Benkova Sestra Eva Trandžíková Sestra Bc Barbora Bobokova Sestra MDDr. Peter Liška lekár/ka Zubný lekár Mgr. Miroslava Harišová Sestra Bc. Denisa Najar Sestra Mgr. Silvia Lengová, MPH Sestra Mária Kyselová Sestra Renáta Mitterová Sestra Bc. Henrieta Juščáková Sestra Mgr. Jana Stasová Sestra Mgr.Katarina Hrklova Sestra Mgr.Veronika Lašová Sestra Marianna Šikyňová Sestra Mgr. Katarína Andrejková Sestra Mgr. Kristína Šaffová Sestra Štefánia Janusová Sestra Bc. Jarmila Karšková Sestra Beata Ondrušová Bc. Sestra Hana Rajkovičová PhDr. Sestra PhDr. Eva Malíková Sestra Mgr. Maria Karaffova Sestra Bc. Miriam Hudáková Sestra Mgr. Martina Cingerová Sestra Agáta Onofrejová Sestra Jana Čampová Sestra Ľubomíra Ševčeková Sestra Margaréta Knapčíková Sestra Marta Hušlová, Mgr. Sestra Bc. Eva Ondisková Sestra Daniela Maceková Sestra Marta Balková Sestra Bc.Soňa Šujanová Sestra Anna Barošová,Mgr. Sestra Brigita Andrášiková Sestra Alena Hajzoková Mgr. Sestra Vasileňková Katarína Sestra diplomovaná všeobecná sestra Bc. Ľudmila Drotovánová Sestra Katarína Ďuďáková Sestra Mgr. Andrea Lešková Sestra Lucia Matisova Sestra Stanislava Sabova Sestra Bc. Anna Bajtošová Sestra Mgr.Eva Felberová Sestra MDDr. Peter Uličný lekár/ka Zubný lekár Mgr. Zuzana Buchtová Sestra Mgr. Lýdia Gondová Sestra Martina Vargová Sestra Bc. Jozefína Bašistová, Dipl.s. Sestra Anna Steeno Sestra Mgr. Monika Páleníková Sestra Mgr. Lenka Sládečková Sestra PhDr. Miriam Šofranková Sestra Mgr. Erika Hricová Sestra Juliana Lešková Sestra Mária Kakaščiková Sestra Bc. Mária Venglarčíková Sestra Mgr. Viera Kelčíková Sestra Miroslava Bullova Sestra Mgr. Marcela Svatová Sestra Ľudmila Eliašová Sestra Monika Falatová Bc. Sestra Marta Kontrikova Sestra Bc. Gabriela Figeľová Sestra Iveta Poláková Sestra Anna Zemiaková Sestra Mgr.Marika Miriam Krafčíková Sestra Erika Čierňavová, Mgr. Sestra Mgr. Gabriela Vnučáková Sestra Mgr. Jarmila Berešíková Sestra Bc. Mária Semánková Sestra Mgr.Viera Jacová Sestra Bc. Monika Benejová Sestra Kamila Balcakova Sestra Dana Husková Sestra Zuzana Kuncová Sestra Irena Repková Sestra Bc. Mária Šubjaková Sestra Mária Malinová Sestra Kvetoslava Michalková Sestra Monika Laurová Mgr. Sestra Bc. Lucia Vojtasová Sestra Mgr. Margita Mackovicova Sestra Terezia Tacovska Sestra Mária Fučová Sestra Bc. Kamila Križová Sestra Zuzana Hyžová Sestra Mgr. Oľga Kelčíková Sestra Ľubica Prancikova Sestra Jana Mayerová Sestra Mgr. Mária Janesová Sestra Eva Bednářová Sestra Mária Morochovičová Sestra Eva Pajonková, Mgr. Sestra Mat. Daša Chromiaková Sestra Mária Ragulová Mgr. Sestra Víta Johnová Sestra Mgr. Irena Širá Sestra Bc.Maria Lukačková Sestra Dipl. Sestra Anna Žilinská Sestra Mgr. Lenka Francistyová Sestra Maria Kutkova Sestra Mgr Sykorova Drahomira Sestra MDDr. Nikolas Šutor lekár/ka Stomatológ Mgr.Viera Polťáková Sestra Bc. Mária Supeková Sestra Mária Mičurová Sestra Alena Čukanová Sestra MDDr. Pavol Záhora lekár/ka Zubný lekár Alena Halmešová Sestra Sylvia Nagyova Bc. Sestra Bc. Lea Sýkorová Sestra Mária Záhorová PhDr. Mgr. Sestra Janka Štefanidesová, Mgr. Sestra Helena Vavrúšová, PhDr., PhD. Sestra PeaDr. Bc. Jana Dlugošová sestra-OAIM Mgr.Júlia Magušinová Vedúca sestra Mgr. Mária Bieliková Verejný zdravotník Renata Juhásová verejný zdravotník Mgr. Katarína Harvánková Verejný zdravotník Mgr. Nikola Jankovič Verejný zdravotník Epidemiológia Mgr. Marta Harnišová Vseobecna sestra Vseobecna sestra Mgr. Gabriel Chromiak všeobecná sestra všeobecná sestra Mariana Moškova všeobecná sestra Katarína Bobušová všeobecná sestra Mgr. Marcela Maťhová všeobecná sestra MDDr. Ján Záhora lekár/ka Zubný lekár Vincent Ružička Zachranar Miroslav Valek Záchranár Monika Košuthová Zdravotná laborantka Hematologia a transfuziológia Daniela Prekopová Zdravotná laborantka Hematológia a transfúziológia Edita Benková Zdravotnícky asistent Erika Medvecká Zdravotnícky asistent Mgr. Imrich Bakši zdravotnicky záchranár Tomáš Justh Zdravotnícky záchranár Bc. Štefan Timko zdravotnícky záchranár Mgr. Iveta Ždiľová Zdravotník Alena Balážikova Bc. Zdravotný laborant Helena Čagáneková Zubný technik Mgr. Ľubica Illová ženská sestra Mgr. Mária Jackulíková Phd Sestra Detská sestra Bc. Silvia Brisudová Sestra Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, Onkológia Mária Kurčáková Sestra OAIM Maria Brhelova Sestra PharmDr. Ľudmila Gočová Farmaceut/ka PharmDr. Mária Cibičková Farmaceut/ka lekárenstvo Katarína Koprdová Sestra OAIM Ing. Klára Ševčíková Sestra urgentná zdravotná starostlivosť Bc. Mariana Valičková Zdravotnícky záchranár Mgr Jana Mikulová Sestra Chirurgická Mária Budajová Sestra Mgr. Katarína Mrmusová Sestra domáca hospicová starostlivosť Mariana Gondeková Sestra MUDr.Magdaléna Perichtová lekár/ka detský neurológ Bc. Veronika Magušinová Sestra MUDr.Ivan Palúch lekár/ka internista Bc. Andrea Voľanská Sestra Onkológia MUDr. Marek Lafférs lekár/ka radiačná onkológia MUDr. Michaela Zrebná lekár/ka bez špecializácie MUDr. Pavel Bician lekár/ka pediater, detsky onkológ Anna Mišeková Sestra anesteziológia Marta Varholikova Sestra Onkologia Mgr.Zuzana Šupolíková Sestra MUDr. Jakub Gorel Lekár/ka všeobecný lekár MUDr. Ľudmila Gorelová Lekár/ka pediater

Najnovšie autorské články