Pred 116 rokmi nastal prelom v rokovaniach medzi Slovákmi a Čechmi v Spojených štátoch o budúcom usporiadaní národov rakúsko-uhorskej monarchie. V tento deň roku 1915 bola podpísaná Clevelandská dohoda, ktorá si kládla za cieľ oslobodiť oba národy spod cudzej vlády a spojiť ich v spoločný federatívny štát.

Pred viac ako sto rokmi sa Česi a Slováci vydali v ústrety národnému oslobodeniu od rakúsko-uhorskej monarchie. Dňa 22. októbra 1915 podpísalo České národné združenie a Slovenská liga v Amerike takzvanú Clevelandskú dohodu. Bol to prelom na ceste k vytvoreniu spoločného štátu.

Týmto udalostiam predchádzalo viac ako storočie národného boja. V druhej polovici 19. storočia sa podmienky Slovákov v Uhorsku začali rapídne zhoršovať. Silnejúca maďarizácia i útlak zo strany úradov sťažoval a niekedy až znemožňoval pôsobenie slovenských národných síl.

Významnú úlohu preto zohrali zahraniční krajania, špeciálne tí za veľkou mlákou. Slováci v Amerike napríklad v roku 1893 založili Maticu slovenskú v Amerike, ktorá bola náhradou zrušenej kultúrnej ustanovizne v našej vlasti. Snažili sa taktiež celému svetu vysvetliť porobu Slovákov v Uhorsku.

Významný okamih sa naskytol v roku 1904, keď gróf Albert Aponi navštívil Spojené štáty. Americkí Slováci vydali dokument Memorandum vo viacerých jazykoch, ktoré adresovali Aponimu, ako i ďalším uhorským predstaviteľom na kongrese, ktorý sa vtedy konal v meste Saint Louis.

Strach z pohltenia

„Na 34 stranách americkí Slováci stručne opísali stav života Slovákov v Uhorsku vrátane informácií o zatvorení Matice slovenskej a slovenských gymnázií, odvážaní slovenských detí na Dolnú zem, zatváraní slovenských vlastencov za prejavy slovenského národného života, prenasledovaní slovenských študentov, o volebných prechmatoch,“ opisuje dianie Matica Slovenská.

Spis mal veľký ohlas medzi našincami, ale aj v americkej tlači. Na tento úspech nadviazali americkí Slováci ďalšou činnosťou, ktorá v roku 1914 vyústila do návrhu ďalšieho Memoranda, ktoré sa ponášalo na žiadosti z roku 1861.

Požiadavky slovenských predstaviteľov v USA však boli ešte stále formulované v rámci zotrvania Slovenska v Uhorsku. Žiadali slovenčinu ako úradnú reč, vybudovanie národného školstva či samosprávu slovenského územia. Po rozposlaní návrhu americkým predstaviteľom národného života sa po búrlivej diskusii utvorili dva hlavné názorové prúdy: zástancovia samostatnosti Slovenska v Uhorsku, alebo spojenia Slovenska s Českom v rámci federácie s ostatnými krajinami koruny.

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.