Do akej miery súvisí postoj obyvateľstva krajiny k židom s útokmi na túto skupinu obyvateľstva? Skúmala to štúdia, ktorá merala úroveň protižidovských nálad v šestnástich európskych štátoch. Hoci sú výraznejšie na východe Európy, na západe dochádza k vyššiemu počtu antisemitských útokov.

Prieskumná agentúra Ipsos v spolupráci so židovskou organizáciou Liga Európy pre boj a ochranu (APL) zverejnila štúdiu, ktorá skúma antisemitské nálady v 16 štátoch Európy vrátane Slovenska. V každom z nich vybrala vzorku tisíc respondentov.

Dohromady teda v rámci prieskumu oslovila 16-tisíc ľudí. Na rôzne výroky mohli reagovať piatimi spôsobmi: úplne súhlasiť, mierne súhlasiť, vyjadriť neutrálny postoj alebo naopak, mierny či silný nesúhlas.

Medzi výrokmi boli vety, ako „záujmy židov vo vašom štáte sú odlišné od záujmov zvyšku obyvateľstva“, alebo „existuje tajná židovská organizácia, ktorá ovplyvňuje politické a ekonomické udalosti vo svete“.

Najviac s týmito vetami súhlasili ľudia v Grécku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku či na Slovensku. Naopak, najväčší nesúhlas s tvrdeniami zaregistrovali v Spojenom Kráľovstve, Švédsku či Holandsku.

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.