Pápež František svojim pontifikátom len potvrdil, že rímskokatolícka cirkev dnes stojí na rázcestí. Sám presadzuje jej decentralizovanie.  

Pred 150 rokmi, 18. júla 1870, bola na I. vatikánskom koncile slávnostne vyhlásená dogmatická konštitúcia Pastor aeternus. Obsahuje štyri kapitoly, z ktorých tretia hovorí O moci a podstate primátu rímskeho veľkňaza a štvrtá O neomylnom učiteľskom úrade rímskeho veľkňaza.

V tretej kapitole sa učinila bodka za sporom trvajúcim stáročia – kontroverzia s konciliarizmom bola rozhodnutá v prospech pápežstva ako poslednej inštancie, po ktorej už nie je možné ďalšie odvolanie sa a požadovanie nového rozsudku.

<!--...

Zadajte váš email a čítajte mesiac zadarmo alebo sa prihláste do svojho účtu.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.