Pápež František svojim pontifikátom len potvrdil, že rímskokatolícka cirkev dnes stojí na rázcestí. Sám presadzuje jej decentralizovanie.  

Pred 150 rokmi, 18. júla 1870, bola na I. vatikánskom koncile slávnostne vyhlásená dogmatická konštitúcia Pastor aeternus. Obsahuje štyri kapitoly, z ktorých tretia hovorí O moci a podstate primátu rímskeho veľkňaza a štvrtá O neomylnom učiteľskom úrade rímskeho veľkňaza.

V tretej kapitole sa učinila bodka za sporom trvajúcim stáročia – kontroverzia s konciliarizmom bola rozhodnutá v prospech pápežstva ako poslednej inštancie, po ktorej už nie je možné ďalšie odvolanie sa a požadovanie nového rozsudku.

Vo štvrtej kapitole je rímskemu biskupovi pripísaná neomylnosť v prípadoch, keď sa vyjadruje „ex cathedra“: „Keď svojou najvyššou apoštolskou autoritou z úradu pastiera a učiteľa všetkých kresťanov definuje náuku viery alebo mravov, ktorá má byť zachovávaná celou cirkvou.“

Najnovšie autorské články