Píšem to sám, upravujem sám, cenzurujem sám, uverejňujem sám, rozdeľujem sám a trávim za to čas vo väzení sám. Tak znie definícia samizdatu podľa ruského disidenta Vladimira Bukovského. Dnes si pripomíname deň samizdatu.

Vydávanie samizdatovej literatúry na Slovensku je jedným zo silných príbehov, ktoré sú spojené s obdobím vlády komunistického režimu a s aktívnym odporom proti nemu. Podobne ako otvorené vystúpenia a vzbury proti režimu v 50. rokoch, aktivizácia občianskej spoločnosti v 60. rokoch, masový odpor proti okupácii v auguste 1968, aktivizmus slovenských exulantov na Západe, vzopätie ochranárskeho hnutia v 80. rokoch, zápas za dodržiavanie ľudských práv v období takzvanej normalizácie či Sviečková manifestácia ukazujú silu, odhodlanie a vytrvalosť jednotlivcov a celých spoločenstiev v zápase za našu slobodu a proti nedemokratickému režimu.

Čo je vlastne samizdat?

Definícií toho, čo je vlastne samizdat, existuje viacero. Tie najširšie ho charakterizujú ako prejav túžby po slobode, alternatíve a vzopretiu sa centrálnej moci. Takto postavenú definíciu môžeme v praxi aplikovať na celé dejiny od staroveku až po súčasnosť. V užšom zmysle slova, a osobitne v našich geografických končinách a spoločenských kontextoch, sa pod samizdatom rozumie vydávanie oficiálne nepovolených tlačovín v období vlády nedemokratických režimov, najmä komunistického.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.