Katarína a Peter Ličkovci sú mladí manželia, ktorí sa rozhodli uveriť vo svoje poslanie, prinášať svetu krásu aj napriek mnohým „ale“. Tvoria kreatívny pár: ona je odevná dizajnérka, on ilustrátor. Pre Štandard porozprávali o svojej tvorbe i o tom, čo má Boh do činenia s umením.

Ste veriaci a obaja sa pohybujete v umeleckej branži, ktorá je pre vás aj poslaním. Ako ste k tomu dospeli?

Obaja sme vyrastali v kresťanských rodinách. K viere sme boli vedení. Ale, samozrejme, v určitom momente života človeku nestačí, že mu rodičia povedali, ako svet funguje podľa nich (smiech) a potrebuje sa presvedčiť z vlastnej skúsenosti a rozhodnutia. Každý sme išli svojou cestou, ale obaja sme sa v určitom momente rozhodli Bohu uveriť. Prirodzene, ako všetci mladí ľudia, začali sme hľadať, aké povolanie by nás v živote napĺňalo.

Katarína: Niečo vo vnútri ma vždy ťahalo k tvorbe a okrajovo som sa tomu aj venovala. Napriek tomu, keď padla otázka, na akú školu ísť po strednej, rozhodla som sa pre Ekonomicko-správnu fakultu Masarykovej univerzity v Brne. S mojou kamarátkou Veronikou sme jednoducho chceli odísť do Brna a škola bola druhoradá. Okolie s takým rozhodnutím súhlasilo, lebo vyštudovať ekonomickú školu znelo ako istá a stabilná cesta do budúcnosti. Po nejakom čase na tejto škole som ale pochopila, že to nie je moje miesto pôsobenia a že to ubíja moje vnútro. A tak som po dvoch rokoch odišla, podala si jedinú prihlášku na odevný dizajn a verila som, že ak sa mám na školu dostať, tak sa dostanem. Keď ma prijali, bola som presvedčená, že je to ono, že sa mi otvárajú dvere, za ktorými je síce budúcnosť neistá, ale naplnenejšia.

Peter: Už na strednej škole ma niečo lákalo na umení. Aj preto som sa rozhodol ísť študovať architektúru, no po čase som zistil, že akokoľvek je architektúra krásna, tak nie je pre mňa. Postupom času sa táto túžba po umení premenila v to, že som začal ilustrovať. To, prečo je umenie mojím poslaním, sa snažím len objavovať. 

Povedali ste, že ste sa v určitom momente rozhodli uveriť Bohu. Nakoľko je pre vás dôležitý?

Veľmi. Uverili sme, že je zmyslom života. Presviedčame sa o tom vždy, keď sa zameriame na iný cieľ a plníme sa inými vecami, že to nesýti. Ako vravel C. S. Lewis, že keď v sebe cítite túžbu, ktorú svet nevie uhasiť, pravdepodobne ste boli stvorení pre iný svet.

Čo je inšpiráciou pre vašu tvorbu? Kde ju nachádzate?

V mnohom sa inšpirujeme inými umelcami, či už súčasnými, alebo historickými. Tvorba je niekedy spájanie. Snažíme sa sledovať trendy i experimentovať, keď je na to čas a prostriedky. Obaja sme na začiatku dráhy, takže sa máme čo učiť a kam rásť. Veľa konzultujeme jeden s druhým. Hoci robíme každý niečo iné, nejakým spôsobom vnikáme aj do sveta toho druhého odboru a vieme si navzájom povedať nezaujaté názory. Veľmi úprimne. (smiech) Našou motiváciou je prinášať do sveta niečo pekné, nové, využívať, že sme jedineční a že svet v istom zmysle vždy túži po kráse.

(viac…)

Najnovšie autorské články