Podľa najnovšej štúdie už je na svete viac materiálu vytvoreného človekom ako prírodnej biomasy.

Štúdia, ktorá vyšla vo vedeckom časopise Nature ukazuje, že v súčasnosti existujúci materiál, ktorý vytvoril človek, prevyšuje hmotnosť celej zemskej biomasy. Autori štúdie zarátali hmotnosť stavieb, infraštruktúry a ďalších objektov vyrobených človekom.

Alarmujúce je zistenie vedcov, že hmotnosť človekom vyrobených výtvorov sa zdvojnásobí približne každých 20 rokov. Tento rok podľa prepočtov dosiahla masa vytvorená človekom váhu nepredstaviteľnej jednej teratony, teda biliónu ton.

Autori štúdie uvádzajú, že biomasa je na ústupe od čias neolitu, keď sa ľudia začali venovať poľnohospodárstvu. Cieľom práce bolo presné a objektívne zmeranie rovnováhy medzi človekom a prírodou.

Ľudských výtvorov pribúda

K hmote vytvorenej človekom vedci počítali betón, plast, tehly, kov, sklo, asfalt a podobne. Pozoruhodný je záver, že týždenne sa na celom svete vyrobí toľko materiálu, koľko vážia všetci obyvatelia zeme dohromady. A to nie je do celkového výsledku pripočítaný vyprodukovaný odpad.

Tím vedcov sa snažil dať do pomeru objem celkovej biomasy a ľuďmi vytvoreného materiálu od začiatku 20. storočia do súčasnosti. Práve od roku 1900 sa začal vplyv človeka na zmeny vo svete zrýchľovať.

Ešte na začiatku 20. storočia tvoril podľa vedcov materiál vyprodukovaný ľuďmi iba 3 percentá váhy planetárnej biomasy. Tento rok táto váha dosiahla 1,1 teratony a presiahla tak váhu celej biomasy. Najviac váhy k ľudským výtvorom začalo podľa štúdie pribúdať v 50. a 60. rokoch, keď sa začal vo veľkom používať betón a asfalt.

„Od poľnohospodárskej revolúcie sa ľudstvo zaslúžilo o to, že sa množstvo rastlinstva zredukovalo na polovicu. Moderné poľnohospodárstvo využíva na pestovanie čoraz viac pôdy, avšak celkový objem pestovaných plodín je oveľa menší ako straty spôsobené rúbaním lesov, organizáciou lesného hospodárstva a ďalšími spôsobmi využívania pôdy,“ píše sa v štúdii.

Raketová rýchlosť rastu

Vedci v práci píšu, že zmeny v objeme ľuďmi produkovanej hmoty sa viažu na globálne udalosti, ako sú svetové vojny a ekonomické krízy. Po druhej svetovej vojne sa objem ľuďmi produkovaného materiálu zvyšoval o viac ako 5 percent ročne a naopak, v časoch ekonomických kríz táto produkcia klesala.

Momentálne biomasy stále ubúda a ľuďmi produkované materiály pribúdajú závratnou rýchlosťou 30 gigaton ročne. Vedci varujú, že ak bude trend pokračovať, tak v roku 2040 budú na svete 4 teratony takéhoto materiálu, čo je štvornásobne viac ako teraz.

Ak vám spomínaná štúdia vnukla otázku, v akej dobe to žijeme, tak súčasná geologická epocha by mala vzhľadom k zásadnému vplyvu človeka na jej vývoj dostať názov antropocén. Tento názov sa už používa, len zatiaľ nie je jasné, akou udalosťou alebo rokom by mal byť ohraničený začiatok tohto obdobia.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.