Viaceré zdravotnícke zariadenia pýtajú od pacientov potvrdenie o bezpríznakovosti. Tých, čo ho nemajú, nemusia ošetriť. Výnimkou je neodkladná zdravotná starostlivosť.

Delta vlnu na Slovensku charakterizuje stúpajúci počet hospitalizácií a klesajúci počet zdravotníckeho personálu. V dôchodkovom veku, teda 65 a viac rokov, je dnes už takmer tretina všeobecných lekárov na Slovensku.

Počas pandémie mnoho lekárov nad 65 rokov prestalo ambulovať, lebo boli rizikovou skupinou. Ľudia v regiónoch, kde je počet praktikov najnižší, sa ocitli bez možnosti fyzicky navštíviť svojho lekára.  

Ústavné zdravotnícke zariadenia sa zas stali centrom prenosu infekcie medzi pacientami.

Aby sa to v tretej vlne neopakovalo, ministerstvo zdravotníctva vydalo pre nemocnice a ambulancie usmernenie. Je účinné od 8. septembra a umožňuje lekárom vypýtať si pred vyšetrením od neočkovaných pacientov negatívny test na koronavírus. Test môžu požadovať aj od plne zaočkovaných, ak boli v úzkom kontakte s pozitívnym, vrátili sa z rizikovej krajiny alebo majú klinické príznaky ochorenia COVID-19.

Odmietla ho ošetriť, na ďalší deň zomrel

V nedeľu Markíza informovala o prípade, keď lekárka na východe Slovenska odmietla poskytnúť zdravotnú starostlivosť štvorročnému chlapcovi, lebo jeho matka nebola zaočkovaná.

Chlapec sa dlhodobo liečil na astmu. Na ďalší deň dostal záchvat a zomrel. Spomínaná lekárka je v dôchodkovom veku a trpí onkologickým ochorením. Náhradu by za ňu obec hľadala ťažko. Prípad je komplikovaný, zaoberá sa ním polícia.

Slovenských pacientov zaujíma, či môže ísť o precedens. Hrozí, že vám lekár odmietne poskytnúť zdravotnú starostlivosť, ak nemáte potvrdenie o bezpríznakovosti?

Právo pacienta verzus právo lekára

Právnička Slavomíra Henčeková vysvetľuje, že usmernenie nenahrádza zákon. Jeho účelom je zákon v konkrétnej veci „dovykladať“, a tým usmerniť adresátov. Nemožno teda len na základe usmernenia opomenúť to, čo je v zákone.

Zákon o zdravotnej starostlivosti stanovuje každému človeku právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ďalej sa v ňom uvádza, že „každý je povinný poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy zdravia, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie“.

Podobnú povinnosť má každý zdravotnícky pracovník podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.