Zaštítiť LGBT festival a smútiť nad polarizáciou spoločnosti sa vylučuje, pani prezidentka

Zuzana Èaputová deti Foto: Miroslava Mlynárová/TASR

Prezidentke Zuzane Čaputovej prekáža polarizácia našej spoločnosti, ale len kým nesúhlasí s témou, ktorou treba polarizovať. Dôkazom je to, že prevzala záštitu nad LGBT filmovým festivalom. Mohol by to byť len ďalší paradox, ale v skutočnosti ide o vážnu správu o tom, čo všetko volíte, keď podporujete progresívnych bojovníkov proti kultúrnym vojnám.

Zuzana Čaputová sa ešte počas svojej predvolebnej kampane profilovala ako kandidátka, ktorá si zaumienila spájať rozhádané Slovensko. Pomerne neutrálny imidž si neskôr starostlivo budovala aj po inaugurácii.

Prezidentka napríklad pri viacerých príležitostiach v minulosti odsúdila rozdelenie spoločnosti. Je to jej obľúbená téma na domácej pôde, ale aj v zahraničí.

Ďalšia vec, na ktorej pani prezidentke záleží, je vystupovať pokojne. Dokáže rečniť veľa a pekne, popri tom často nepovedať nič, odmenou je, že nikoho nenaštve. S tým dlhú dobu korešpondovali aj jej skutky. Hoci bolo nastavenie jej hodnotového kompasu zrejmé, dokázala sa vtesnať do rámca prijateľného.

Len z času na čas to vie porušiť. Keď pred časom hovorila o ochrane života v covidových časoch a súčasne napomínala poslankyňu Záborskú, že chce pomáhať ženám, aby sa nerozhodovali o potratoch pod tlakom finančnej núdze či nedostatku informácií. Alebo keď ocenila cirkvi za charitu, ale prekáža jej ich učenie o sexualite a odmietaní genderu, ako na to pokojne upozornil evanjelický generálny biskup Eľko.

Teraz pribudol tretí príklad.

Médiá informovali, že Čaputová prevzala záštitu nad LGBT Filmovým festivalom inakosti.

Nie, nijako nás to neprekvapuje. Ale čo tento jej krok znamená?

Predovšetkým skutočnosť, že naša pani prezidentka popiera samu seba. Prekáža jej polarizácia a sama k polarizácii spoločnosti prispieva. Robí to šikovne a na pohľad akoby jemne, raz prijme rodičov, ktorých deti sú homosexuálne orientované, teraz zaštíti filmový festival.

Lenže slovenské aj globálne LGBT hnutie si nenárokuje len balík nejakých praktických a obmedzených požiadaviek, ale dávno aj čosi iné.

Len pre krátku ilustráciu: témami vo svete sú dnes účasť biologických mužov v ženskom športe, zmena pohlavia u štvorročných detí bez súhlasu rodičov, teórie o desiatkach rodov, vymazávanie faktu, že len matka môže rodiť či dojčiť, väzenie za prejavy proti LGBT prednesené v súkromí (sic!) či uznanie homosexuálnych adopcií plošne v celej EÚ.

Že o to na Slovensku nejde? Presne to kedysi hovorili aj v Británii, Nemecku, Amerike či v ktorejkoľvek krajine, kde presne tým istým spôsobom, aký dnes reprezentuje Zuzana Čaputová, začínali.

A z nejakého dôvodu sa nedokázali zastaviť. A ten dôvod, verte-neverte, poznajú liberálni progresívci lepšie ako ostatní.

Keď sa pustíme na túto kĺzačku, neskončí to inak ako frontálnym útokom na korene západnej civilizácie, dôstojnosť človeka a prirodzené zákonitosti, ktorý súčasné LGBT hnutie prináša do verejného diskurzu. Aj dieťa či pohlavie sa zrazu zmení na nárok. Dokonca na právo. A to ľudí nevyhnutne dráždi a polarizuje.

A ak sa Čaputová stane „matkou“ festivalu tohto hnutia (na ktorom sa budú premietať a aj premietali filmy o homosexuálnom kňazovi či mníške), prirodzene k tomu prispeje. Opäť, v inom kontexte sme precitlivení na urážanie, bránime korektný jazyk, ale keď ide o kresťanov, kňazov, všetko sa mení. Slušnosť sa však nemá deliť podľa toho, čomu veríme. Ku komu sme slušní. Slušnosť a úcta k iným musí byť nedeliteľná.

Aby bolo jasné. Neplačeme, že nemáme konzervatívnu prezidentku. Väčšina si zvolila Zuzanu Čaputovú. Keď ale niekto za svoju tému považuje slušnosť, potieranie polarizácie a úctu k iným, mal by sa tak aj správať. V zásade stačí, ak učiní svojim predošlým slovám zadosť.

Lebo prezidentka, ktorá zo zrejmých dôvodov nešla na Pride a ani pochod za rodinu, bola predsa len o niečo lepšia.


Ďalšie články