Sudca Patrik Števík sa zamýšľa nad rizikami demokracie v časoch, keď pokrivkávajú ochranné mechanizmy právneho štátu a vytráca sa zodpovednosť.

V živote človeka, ako aj v živote spoločnosti nie je všetko samozrejmé. Nič ušľachtilé a hodnotné sa nedeje bez námahy. Bez fyzického nasadenia a starostlivosti o dušu zanecháva človek po sebe iba neporiadok, zlo, degeneráciu, sprostotu či úbohosť.

Dejiny ako lineárno-cyklický proces prinášajú človeku rovnaké témy, výzvy a riešenia. S Ciceronovým návodom Historia est magistra vitae (história je učiteľkou života) môžeme zvládnuť úskalia spoločenského života s väčšou ľahkosťou a bravúrou aj my v dnešných turbulentných a rizikových časoch.

Osud mi doprial žiť v časoch, keď európsky človek stratil záujem o starostlivosť o dušu, následkom čoho vážne zlyháva celá spoločnosť. Keď Platón definoval koncepciu starostlivosti o dušu, netušil, že sa raz stane vlastným jadrom európskej identity. Iba európsky kultúrny okruh považuje dušu nielen za nositeľku života, ale aj za nositeľku vedenia a vedomia.

Uchopením tejto gréckej myšlienky reprezentovanej platonizmom sa stala Európa kultúrnym a civilizačným hegemónom sveta. Vyše dvetisíc rokov Európa dominovala vo filozofii, štátovede, umení, vede a technike.

Pri demokracii sa treba vracať do antiky

Starostlivosťou o dušu dosiahol európsky človek aj na projekt demokracie a právneho štátu. Ako jediný na našej planéte. Ideál vlády ľudu a jej ochrancu právneho štátu dodnes napodobňujeme s menším či väčším úspechom. Je produktom prirodzeného práva rovnako ako koncept ľudských práv.

Už dlhší čas je zrejmé, že v 21. storočí zažívajú demokracia a právny štát ťažkú krízu práve tam, kde vznikli – v Európe. Pod vplyvom vedecko-technickej revolúcie a pohodlného spôsobu života európske spoločenstvo rokmi zabudlo na sebadisciplínu, rozumnosť a zodpovednosť, ktoré sú pre existenciu a fungovanie demokracie a právneho štátu bytostne dôležité.

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.