Každá mocná krajina sa snaží vo svete šíriť svoj kultúrny vplyv. Soft-power má aj Čína, Konfuciove inštitúty sa však od Goetheho inštitútov či British Council dosť líšia.

Žiadnemu z týchto západných inštitútov sa v poslednom období nedostalo toľko pozornosti ako čínskym Konfuciovým inštitútom, ktoré sú čoraz väčším terčom kritiky pre ich sporné propagandistické aktivity.

Najskôr krátke intro. Konfucius bol čínsky morálny a sociálny filozof, ktorý žil v 6. a 5. storočí pred Kristom. Jeho etika sa v mnohom podobá západným normám, kladie dôraz na morálku a fungovanie spoločnosti. Konfuciove učenie požíva až náboženskú úctu, ale...

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.