Mladíci chodili na zálety, stávali pod oblokom svojej milej. Čakali na bozk na líce a vymieňali si s dievčatami drobné dary. Mládenci zahľadení do dievky z inej dediny neraz neskončili dobre. Viac o záletoch v texte od etnologičky Kataríny Nádaskej.

Ľudová svadba sa skladala z niekoľkých častí, z ktorých každá mala svoj presný význam v procese prechodu ženícha a nevesty z mládenectva a dievoctva medzi ženatých mužov a vydaté ženy. Bez ohľadu na miestne osobitosti však môžeme povedať, že svadba sa začínala takzvaným predsvadobným obdobím, ktoré sa na Slovensku nazývalo zálety a vohľady. Nasledujúcim krokom mohli byť priezvedy a pytačky, po ktorých prišli na rad zásnuby.

Treba však hneď poznamenať, že tieto časti nemali na celom našom území rovnakú formu ani obsah, ale rôznili sa podľa oblastí, vyskytovali sa v odlišných kombináciách a v rôznom poradí.

Pred vlastnou svadbou bolo treba ešte počkať na ohlášky a potom už nič nebránilo, aby sa začalo pozývať na hostinu. Pred sobášom, pravdaže, nesmela chýbať dievocká a mládenecká rozlúčka.

Pod milej oblôčkom...

V predchádzajúcej časti sme okrem iného sledovali, ako sa z chlapca postupne stával mládenec. Stal sa ním vtedy, keď ho prijali do mládeneckého spolku a mohol začať chodiť na zálety. Najskôr chodieval za dievčatami spolu s ostatnými mládencami do kúdeľnej izby na priadky. To bolo obdobie, keď si vyberal dievčinu. Nenápadne zisťoval, či vyhliadnutá dievka nemá už náhodou nápadníka, porovnával, aké má u nej šance. Keď sa mu podarilo vybrať si dievčinu po vôli a ona jeho záujem tak či onak opätovala, začal za ňou chodievať už sám, bez kamarátov, ba dokonca za ňou chodieval nocou – vtedy sa hovorilo, že chlapec chodí na zálety. Zálety už predznamenávali vážnu známosť.

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.