Keď to trochu vyhraníme, koho by sa mali Stredoeurópania v novej nemeckej vláde najviac obávať? Labyrintom nemeckej nadradenosti voči našej časti Európy sprevádza Martin Leidenfrost.

Krátko pred nemeckými voľbami je takmer nemožné predpovedať, aké osob­nosti budú v budúcej nemeckej vláde určovať zahraničnú, európ­s­ku, finančnú, klimatickú a hodnotovú politiku. Vieme, kto kandiduje na kancelára, netušíme ale, kto kandiduje na vedenie kľúčových ministerstiev.

Desaťročia napríklad platilo ne­písané pravidlo, že menší partner v dvojkoalícii dostane (v jed­nej osobe) vicekancelára a ministra zahraničných vecí. V dobe scvr­knutých štátostrán a predpokladanej trojkoalície to už neplatí. Pri­rodzených favoritov na ministra zahraničných vecí alebo fi­nan­cií teraz niet.

Keď sa slovenský čitateľ zamýšľa, ktorej možnej vládnej zostavy sa má najviac obávať, čaká ho odpoveď plná neistôt. S určitou istotou sa dá predpovedať len to, že nás čaká jedna zlá a dve dobré sprá­vy.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.