Otvárací príspevok Anny Záborskej z prvého ročníka Konzervatívneho samitu v Bratislave.

Konzervativizmus nie je prehadzovanie popola, ale udržiavanie ohňa. Toto mi povedal môj brat Anton najmenej pred dvadsiatimi rokmi. A ja sa teraz pýtam, je ešte nejaký oheň alebo už zostáva len vstať z popola ako legendárny vták Fénix?

Som presvedčená, že oheň ešte horí, inak by sme tu dnes neboli. Táto konferencia by sa nekonala. Preto chcem vás všetkých, prednášajúcich aj počúvajúcich a diskutujúcich srdečne privítať.

Obraz ľudského života ako cesty je veľmi populárny. Umožňuje nám totiž hovoriť o najväčších tajomstvách života – o jeho začiatku a konci, ale aj o ťažkých rozhodnutiach, ktoré medzi týmito dvoma bodmi musíme robiť.

Náš život je ako cesta, ktorá sa pred nami objavuje len postupne, tak ako chodník v lese. Zažívame rovnakú neistotu, aká sprevádza pútnika v neznámej krajine.

Našťastie, na našej ceste životom nikdy nie sme sami. Popri nás kráčajú naši priatelia a súčasníci, za nami naše deti a pred nami tí, ktorí vyrazili skôr.

Nasledovať by sme mali tých, ktorí kráčajú pevným krokom k tomu istému cieľu. Tých, ktorí majú alebo mali v rukách rovnaký hodnotový kompas ako my a riadia sa ním.

Tento kompas ukazuje vždy správny smer, pretože sa vzťahuje na niečo, čo samotnú cestu presahuje. Na pevný bod, ktorý leží mimo nej, a práve preto môže byť skutočným zdrojom istoty aj vtedy, keď sa cesta pred nami rozvetvuje alebo celkom stráca.

Ako kresťania v politike máme pred očami citát z evanjelia:

Dajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. V štáte, kde moc nepatrila občanom, bolo jednoduchšie robiť takéto rozlíšenie. V demokracii sme ako občania zároveň “cisármi” aj Božími deťmi – každý kresťan s volebným právom je “kresťanom v politike”.

Z toho vyplýva dvojitá zodpovednosť: voči spoločenstvu, ktoré tvoria aj neveriaci a inoverci, a voči kresťansky formovanému svedomiu.

Až príliš málo sa hovorí o druhej strane mince, o zodpovednosti občana. O tom, že právo voliť znamená zodpovednosť rozmýšľať. Rozlišovať medzi formou a obsahom, medzi volebným plagátom a charakterom, medzi heslom a argumentom.

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.