Nemožno vylúčiť, že problémy s imigráciou budú tak veľké, že otázky iných menšín pôjdu do úzadia. Ku Dňu ľudských práv prinášame text organizátora Sviečkovej demonštrácie z marca 1988.

Dňa 10. decembra 1948 bola v Paríži Valným zhromaždením OSN prijatá všeobecná deklarácia ľudských práv, preto si tento deň pripomíname ako Deň ľudských práv. Ľudské práva, ich porušovanie a ochrana sa týka ľudí na celom svete. V mojom pojednaní sa sústredím stručne na príbeh zápasu za ľudské práva v Československu v období komunizmu.

Hovoriť o ľudských právach v Československu v 50. a pre mnohé oblasti života aj v 60. rokoch bolo...

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.