Pápež počas letu do Ríma odpovedá Štandardu a RTVS: Treba jasne hovoriť o očkovaní

Pápež František v lietadle z Bratislavy do Ríma. Foto: Bohumil Petrík

Pápež na spiatočnom lete z Ríma odpovedal na niekoľko novinárskych otázok. Jednu sme mu položili aj my po dohode s RTVS. Týkala sa toho, ako spojiť kresťanov, ktorých rozdelila otázka očkovania. Pápeža sa pýtali aj nato, o čom hovoril v nedeľu s Viktorom Orbánom, ako aj o potrate a manželstve.

Pápež mal za sebou náročný program štyroch dní na Slovensku a v Maďarsku, keď sa však rozlúčil so slovenskými politikmi na letisku, ktorí opäť prišli v silnom zložení, čakala ho ešte pravidelná tlačovka s novinármi. Štandard bol pritom a po dohode s RTVS, ktorá mala predsa len pri pokrývaní návštevy výsadné postavenie, sme položili spoločnú otázku. Keďže jedným z cieľov pápežovej návštevy bolo zjednotenie, pýtali sme sa, ako vidí možnosť upokojiť polarizovanú spoločnosť, keď ide o očkovanie. Napokon, katolíci čelili v uplynulých mesiacov a viac ako roku mnohým diskrimináciám, keď sa na nich uplatňovali prísnejšie kritériá, ako na iné skupiny, dlho to platilo aj pre účasť na omšiach a vystúpeniach Svätého Otca.

Tu je odpoveď:

„To je dôležité, nie? Je to zvláštne, ale v dejinách ľudstva vidíme priateľstvo s vakcínou. Ako deti sme sa všetci očkovali na rôzne choroby, osýpky, detská obrna a nikto nič nehovoril… Možno je táto smrteľnosť (vírusu) spôsobená nielen pandémiou, ale aj neistotou. A aj pre rôznorodosť vakcín. Šíri sa i fáma, že niektoré vakcíny sú o niečo viac než destilovaná voda. To nedávno vyvolalo určitý strach u ľudí,“ povedal pápež.

„Iní hovoria, že ide o nebezpečenstvo, lebo s vakcínou do tela vniká vírus. Rôzne argumenty vyvolali toto rozdelenie. Aj v kardinálskom zbore sú niektorí odporcovia (vakcín) a jedného z nich hospitalizovali s vírusom, chudáka [kardinál Burke, pozn. prekl.]. Irónia života. Neviem si to dobre vysvetliť, no niektorí to vysvetľujú rôznym pôvodom vakcín, ktoré nie sú dostatočne vyskúšané. Treba vyjasňovať. Vo Vatikáne sú zaočkovaní všetci okrem maličkej skupiny a študujeme, ako im pomôcť,“ pokračoval.

S Orbánom nehovoril o migrantoch

Prvú otázku v lietadle položil maďarský kolega, čo vyplývalo z protokolu. Maďarský kňaz ďakoval za návštevu Budapešti v prvý deň apoštolskej cesty uplynulú nedeľu. Zaujímalo ho, prečo sa pápež rozhodol zúčastniť na eucharistickom kongrese v Budapešti a ako vidí kresťanstvo v Európe?

„Niekto o návšteve Budapešti uvažoval nepekne, bola takto naplánovaná, ale ja som vášmu prezidentovi sľúbil, že budúci či iný rok by som mohol prísť. Maďari majú mnohé hodnoty, bol som ohromený zmyslom pre ekumenizmus s veľkou, veľkou hĺbkou. Európa vo všeobecnosti, a to vždy hovorím, musí obnoviť sny svojich otcov zakladateľov. Európska únia nie je schôdzkou, aby sa robili veci, jej podstatou je duch, o ktorom snívali Schuman, Adenauer, De Gasperi. Hrozí nebezpečenstvo, že bude len riadiacou kanceláriou, a to nie je správne, treba ísť priamo do mystiky, hľadať korene Európy a zveľaďovať ich. A všetky krajiny sa musia zveľaďovať. Je pravda, že niektoré záujmy, možno neeurópske, sa pokúšajú využiť Európsku úniu na ideologickú kolonizáciu, a to nie je dobré.“

Rímsky biskup odpovedal tiež na to, ako prebehlo krátke stretnutie s premiérom Viktorom Orbánom a či hovorili o migrácii a o zákonoch, ktoré sa týkajú homosexuálov.

František povedal, že spolu s Orbánom bol i prezident krajiny a hovorili o ekológii a o „ekologickom svedomí“, ktoré majú Maďari, ako napríklad čistia rieky. Pýtal sa aj na priemerný vek v krajine: je to 47 rokov. Katolícky líder sa sťažoval, že „mnohé dediny sú prázdne alebo s mnohými staršími ľuďmi“, a opýtal sa, ako to vyriešiť.

„Prezident mi vysvetlil, že majú zákon, ktorý pomáha mladým párom uzavrieť manželstvo a mať deti. Je to zaujímavé, vyzerá podobne ako francúzsky zákon, ale je rozvinutejší… Rodina v demografickom zmysle: vidieť, že je veľa mladých, veľa detí. Aj na Slovensku sú mnohé mladé páry. Teraz je výzvou hľadať si prácu, aby za ňou necestovali mimo (krajiny)… Stretnutie trvalo dosť dlho, asi 40 minút.“

Foto: Bohumil Petrík

Pápež po júlovej operácii omladol

Predposlednú otázku na tlačovej konferencii v lietadle položil americký vatikanista, no ešte predtým povedal:

„Všetci máme radosť z vašej operácie, ktorá priniesla skvelý výsledok, ste omladený!

„Nebola to estetická vec,“ oplatil žart pontifex.

Aký je názor pontifika na debatu medzi biskupmi v USA o (ne)udelení sviatosti prijímania pre politikov, ktorí podporovali zákony o potratoch? Pýtal sa novinár. A čo odporúča americkým biskupom? A za všetky tie roky ako biskup odmietli ste verejne eucharistiu komukoľvek?

„Eucharistiu som nikdy nikomu neodmietol, neviem, či niekto v takýchto podmienkach prišiel! Toto vravím ako kňaz. Nikdy som si nebol vedomý, že by som mal pred sebou človeka, ako je ten, ktorého mi opisujete, to je pravda. Jediný ‚pekný‘ prípad bol, keď som išiel slúžiť omšu do domova dôchodcov. Bol som v obývačke a povedal som: ‚Kto chce prijímanie?‘ Všetci starí ľudia zdvihli ruky. Jedna staršia žena zdvihla ruku, prijala prijímanie a povedala: ‚Ďakujem, som židovka.‘ A ja: ‚Aj ten, koho som ti dal, je žid!‘“

„Prijímanie nie je odmenou pre dokonalých,“ pokračoval pontifex: „Tí, ktorí nie sú v spoločenstve, nemôžu pristúpiť k prijímaniu ako táto židovská dáma, ale Pán ju chcel odmeniť bez môjho vedomia. Mimo spoločenstva sú takzvaní exkomunikovaní, pretože nie sú pokrstení alebo sa vzdialili.“

Foto: Bohumil Petrík

Je správne zabiť ľudský život, aby sa vyriešil problém?

Je to tvrdé vyjadrenie, priznal pápež František a pripomenul, že „problém potratov je viac než problém, je to vražda“:

„Každý, kto potratí, zabije bez zbytočných slov. Vezmite si akúkoľvek knihu embryológie pre študentov medicíny. Tretí týždeň po počatí sú tam už všetky orgány, všetky, dokonca aj DNA… Je to ľudský život! Tento ľudský život treba rešpektovať, tento princíp je taký jasný! Tým, ktorí tomu nerozumejú, by som položil túto otázku: Je správne zabiť ľudský život, aby sa vyriešil problém? Je správne najať nájomného vraha, aby zabil ľudský život? Vedecky je to ľudský život. Preto je Cirkev v tejto otázke taká tvrdá, pretože ak to prijmeme, ako keby sa akceptovala každodenná vražda. Jedna hlava štátu mi povedala, že demografický pokles začal, pretože vo vtedajších rokoch bol zákon o potratoch taký silný, že bolo vykonaných šesť miliónov potratov, čo spôsobilo pokles pôrodnosti v spoločnosti tejto krajiny.

Teraz prejdime k osobe, ktorá nie je v spoločenstve, nemôže ísť na prijímanie. Toto nie je trest. Problém však nie je teologický, je pastoračný, pretože my biskupi tento princíp pastoračne ‚spravujeme‘, a keď sa pozrieme na históriu Cirkvi, uvidíme, že zakaždým, keď biskupi zvládli problém nie ako pastieri, zaujali politické stanovisko… Spomeňme si na svätého Bartolomeja: kacíri, áno, všetkým podrežeme krk… Spomeňme si na Johanku z Arku, hon na čarodejnice.

Keď Cirkev pastoračne neháji princíp, zaujíma politické stanovisko, vždy to tak bolo, stačí sa pozrieť do histórie. Čo by mal pastier robiť? Byť pastierom, neodsudzovať. Ale aj farár exkomunikovaných? Áno, je to pastier a musí byť pastierom s ním, s Božím štýlom. A Boží štýl je blízkosť, súcit a neha. Hovorí to celá Biblia. Blízkosť už v Deutoronómiu, v ktorej hovorí Izraelu: ‚Povedz mi, ktoré národy majú bohov tak blízko, ako si ty?‘

Nepoznám veľmi dobre detaily Spojených štátov… Ale ak ste nablízku a dávate prijímanie? Je to hypotéza, farár vždy vie, čo má robiť. Ale ak vyjde z pastorálnosti Cirkvi, stane sa politikom a vidíte to na všetkých nepastierskych odsúdeniach Cirkvi … Ak hovoríte, že môžete dávať alebo nie, je to kazuistika … Pamätáte si búrku, ktorú spustila Amoris laetitia? Kacírstvo, kacírstvo! Našťastie tam bol kardinál Schonborn, veľký teológ, ktorý objasnil veci … Sú Božími deťmi a potrebujú našu pastoračnú blízkosť, potom pastor rieši veci tak, ako mu hovorí Duch.“

Manželstvo je sviatosť

Taliansky novinár pontifexovi daroval list od židovskej spisovateľky Edith Bruckovej, v ktorom mu ďakuje za odsúdenie antisemitizmu na tejto apoštolskej ceste.

„Antisemitizmus rastie, je v móde, je to škaredá, zlá vec…“ povedal a pápež, ktorý vzápätí odpovedal na poslednú otázku, ktorá znela takto:

„Zo Štrasburgu prišlo uznesenie vyzývajúce na uznanie manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Čo si myslíte?“

„Manželstvo je sviatosť, Cirkev nemá moc meniť sviatosti tak, ako ich Pán ustanovil. Existujú zákony, ktoré sa snažia pomôcť situácii mnohých ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu. Je dôležité, aby ich štát podporil v otázkach ako dedičstvo, zdravie atď. nielen pre homosexuálov, ale pre všetkých ľudí, ktorí chcú žiť spolu. Ale manželstvo je manželstvo. To neznamená odsúdiť (nemanželov), sú naši bratia a sestry, musíme ich sprevádzať. Existujú občianske zákony napríklad pre vdovy, ktoré chcú žiť v istom zväzku a mať zákonný prístup k službám… Existuje francúzsky PACS, ale nemá nič spoločné s manželstvom ako sviatosťou, ktorá je medzi mužom a ženou. Niekedy vyvolávajú zmätok. Všetci sú si rovní, bratia a sestry. Pán je dobrý, chce spásu pre každého, ale prosím, nedovoľte, aby Cirkev uprela jeho pravdu. Mnoho ľudí s homosexuálnou orientáciou pristupuje k zmiereniu, prosia kňaza o radu, Cirkev im pomáha, ale sviatosť manželstva je iná vec.“

Až potom, keď odpovedal František na poslednú otázku, skončila pre neho cesta do Maďarska a na Slovensko.

Bohumil Petrík
Ďalšie články