Cez participatívny rozpočet budú môcť občania požiadať o finančné prostriedky a zároveň rozhodovať o ich využití. Už po tretí raz.

Na začiatku septembra spustil Trnavský samosprávny kraj tretí ročník svojho plnohodnotného participatívneho rozpočtu. Na realizáciu občianskych a komunitných projektov je pripravených 250-tisíc eur. O podporu sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby.

Participatívne projekty umožňujú občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov, ktoré mesto, obec alebo vyšší územný celok vyčlenia na tieto účely. Stavajú na verejnej diskusii medzi občanmi a samosprávami o realizácii navrhnutých projektov, ktoré iniciovali občania, so zámerom na budúcu víziu rozvoja územia.

Projekty, ktoré sa budú uchádzať o podporu Trnavskom samosprávnom kraji, prejdú administratívnou kontrolou. Následne ich budú hodnotiť v rámci verejných deliberatívnych fór, ktorých váha v rozhodovacom procese je 50 percent. O druhej polovici podpory nápadov rozhodnú obyvatelia trnavskej župy v elektronickom hlasovaní, ktoré sa uskutoční na prelome decembra a januára. Realizácia víťazných projektov je naplánovaná na budúci rok s tým, že maximálna výška podpory jedného projektu je päťtisíc eur.

(viac…)
Najnovšie autorské články