Na pápeža Františka v Prešove prišlo 40 000 nadšených a motivovaných ľudí. Veľké nadšenie bolo cítiť všade naokolo – aj v sociálnych zariadeniach priľahlej športovej haly. Pápež slávil byzantský obrad, počas ktorého vysvetlil, že "zosvetštenie a vlažnosť znehodnocujú svedectvo".

„Svätý Otec, vitajte, požehnanie nám dajte!“ Volalo temer 40 000 prihlásených účastníkov v Prešove, ako pápež František prechádzal pomedzi nich v papamobile a opätoval srdečné (pri)vítanie účastníkov.

„Vrúcne sme Vás čakali, v Prešove sa dočkali! Sláva Isusu Christu!“ Volali rozhodne a nadšene veriaci a pútnici mávajúc vlajkami na preplnenom a slnkom zaliatom priestranstve. Rímsky biskup prišiel sláviť takzvanú Božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho pod ikonou Panny Márie z Klokočova. Pred obrazom presvätej Bohorodičky sa pontifik modlil už koncom júna tohto roku. Vtedy ju do Baziliky svätého Petra priniesli pútnici z Košickej gréckokatolíckej eparchie na čele s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom.

Veriaci počas návštevy pápeža Františka v Prešove. Foto: Michal Svítok/TASR

Veselú a neformálnu bratskú atmosféru bolo cítiť všade naokolo vrátane vnútorných priestorov tamojšej haly, a to v tamojších záchodov pre organizátorov, médiá a dobrovoľníkov. Chodili tam totiž kňazi v krásnych, lesklých, zlato-červených rúchach. Tie sa leskli v ostrom kontraste so zelenými kachličkami a s toaletnými papiermi, ktoré viseli na šnúrach natiahnutých na jednej strane kúpeľne. Medzi umývadlami bolo len jedno tekuté mydlo.

Najnovšie autorské články