Pápež František je iný, ako nám ho predstavujú slovenské médiá, a je iný, ako boli jeho predchodcovia. Zatvárať si pred tým oči je znakom nedospelosti.

Vidíme to v podstate v každom rozhovore s predstaviteľom slovenskej katolíckej inteligencie uverejnenom v slovenských médiách ohľadne osobnosti pápeža Františka a následnom prehľade reakcií v diskusii k danému článku na sociálnych sieťach. Respondent v rozhovore pápeža vychváli do nebies, to, čo inde vyvoláva kontroverzie, je u nás vysvetlené, akoby na kontroverziu nebol žiadny dôvod. Komentáre na sociálnych sieťach, neraz aj pod samotným textom, to preženú do opačnej strany. Extrém strieda extrém, my Slováci, máme skrátka nezdravý vzťah k pápežovi.

Samozrejme, je nekultúrne a hlúpe písať o pápežovi Františkovi ako o satanovi, antikristovi, agentovi farmafiriem či častovať ho vulgarizmami. Viac ako o pápežovi sa tu dozvieme o mentálnom svete autorov spomínaných výrokov. Problém je však aj na druhej strane. Konkrétne v tom, že obraz, ktorý nám o pápežovi Františkovi ponúkajú katolícke médiá aj elity, je tak trochu nepoctivý, niekedy rovno nepravdivý.

Nepravdivý

Z drvivej väčšiny rozhovorov či komentárov máte pocit, že pápež František je vlastne bezchybný a problém s ním majú, rovnako ako v prípade jeho predchodcov, len ultrakonzervatívci alebo ultraliberáli. V skutočnosti je však pápež František v mnohom iný ako jeho predchodcovia a cirkev v niektorých otázkach vedie viac či menej inými cestami. Tých oblastí pritom nie je málo. Uvediem len zopár príkladov.

Otázka prístupu k totalitným režimom. Konkrétne k Číne, kde sa Vatikán počas jeho pôsobenia vrátil k takzvanej ostpolitik, teda "východnej politike", akú pestoval Vatikán v čase Pavla VI. voči komunistickým krajinám v Európe. Tá bola neúspešná a zmenil ju Ján Pavol II., čo viedlo ku koncu komunizmu v Európe. Aj teraz sa hovorí o snahe o zblíženie sa s totalitným režimom, čo má v tomto prípade za následok menovanie biskupov, ktorých schváli Vatikán na návrh čínskej vlády, nie na základe odporúčaní miestnej cirkvi. Takto bol nedávno vysvätený za biskupa Wu-chanu Francesco Cui Qingqi, ktorý vo vedení diecézy pôsobil od roku 2012, keď nahradil svojho predchodcu, ktorý bol odvolaný kvôli nedostatočnej lojálnosti voči komunistickej vláde. Cui je okrem toho šéfom miestnej Čínskej vlasteneckej katolíckej asociácie, čo je obdoba nášho Pacem in terris. Čo je zlé na tom, že takto bolo v Číne vysvätených už niekoľko biskupov? Je to, akoby na Slovensku počas komunizmu Vatikán podporoval a za biskupov vysväcoval členov organizácie Pacem in Terris. Dobre si pamätáme, že to bolo presne naopak, ako to nedávno pripomenul aj film Služobníci. V Číne sa v podstate odohráva zrada katolíkov, ktorí dlhé roky odolávali snahe vlády ovládnuť katolícku cirkev a boli verní Rímu.

Bez povšimnutia by sme nemali nechať ani to, že jeden z vodcov čínskej katolíckej cirkvi, emeritný kardinál Zen, za príklad, ako sa poučiť z komunizmu, označuje nášho kardinála Tomka.

Kópie exhortácie pápeža Františka nazvanej Amoris laetitia (Radosť lásky) pred začiatkom tlačovej konferencie 8. apríla 2016 vo Vatikáne. Foto: TASR/AP

Ďalej sú to otázky sexuálnej náuky. A to či už v oblasti registrovaných partnerstiev, ktorým František jemne vyjadril podporu v dokumente režiséra Jevgenija Afinejevského slovami: „Potrebujeme vytvoriť zákon o občianskom spolužití. Majú právo byť právne krytí.“ Alebo je to prístup k rozvedeným a znovuzosobášeným, kde sa jedná najmä o možnosť prístupu k eucharistii pre tieto páry, čo doposiaľ nebolo možné a čo pápež František otvoril v dokumente Amoris laetitia, kde o tejto možnosti hovorí pomerne zahmlene v jednej poznámke pod čiarou. František sa k téme ďalej nevyjadroval. Vatikán neskôr vydal usmernenie, že postoj k znovuzosobášeným si majú nastaviť jednotlivé biskupské konferencie, ktoré sa toho problému však chytali dosť rozdielne, až napokon František prelomil mlčanie a v podstate schválil interpretáciu, ktorú ponúkajú argentínski biskupi, no ktorá je v rozpore s textom kardinála Ratzingera vydanom počas pontifikátu Jána Pavla II.

(viac…)

Zadajte váš email a čítajte mesiac zadarmo alebo sa prihláste do svojho účtu.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.