Ceny bytov a dostupnosť bývania sú a budú politickou témou. Riešením však nie je návrat k socializmu v oblasti bytovej výstavby a prenájmu. Štát by sa mal zamerať skôr na dosahy stavebnej a ekologickej regulácie.

Rastúce ceny bytov sú jednou z dôležitých tém najbližšieho obdobia. Bývanie patrí medzi základné potreby. Zároveň však byty nie sú prírodným bohatstvom – niekto ich musí postaviť a udržiavať. Právo na bývanie je dobrým príkladom nových ľudských práv, pri ktorých nie je jasné, kto má akú povinnosť pri ich zabezpečení.

Na Slovensku i v blízkych postkomunistických štátoch sme si stabilné bývanie stotožnili s vlastníctvom bytu. V známom prísloví môj dom, môj hrad kladieme silný dôraz na slovo môj. Tento postoj je dôsledkom neštandardného vývoja trhu bývania, poznačeného socialistickou výstavbou a následnou privatizáciou. V štátoch západnej Európy vnímajú nájomné bývanie inak. Na druhej strane, na skúsenosti spred roka 1989 by sa nemalo zabúdať.

Stimulujúce súkromné investície, brzdiace štátne regulácie

V diskusii o sociálnych aspektoch vysokých cien bytov je dôležité oddeliť pojmy byt a bývanie. Pojem byt označuje statok, ktorý je nutný na vytvorenie služby nazývanej bývanie. Vlastníctvo prvého nie je nutne spojené s užívaním druhého. Právo na bývanie nemožno interpretovať ako právo na vlastníctvo bytu.

(viac…)

Zadajte váš email a čítajte mesiac zadarmo alebo sa prihláste do svojho účtu.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.