Pod Tatrami, v obci Važec, sa nachádza kresťanské tréningovo-vzdelávacie centrum, ktoré nesie názov Otcova stodola. Jej vznik pramení z túžby a zároveň potreby vzniku systematického zamerania sa na službu mužom na Slovensku. Toto miesto, kde mužské srdce ožíva, nám v rozhovore priblížil Martin Janus, jeden z jej zakladateľov.

Ako vzniklo občianske združenie Vinica, ktoré Otcovu stodolu zastrešuje?

Občianske združenie Vinica založila v roku 2000 Ľudka Hagovská a my sme ho prijali ako jej „dedičstvo“. Ľudka sa počas svojho života intenzívne venovala službe mladým a práve Vinica tieto aktivity zastrešovala. Zrodila sa v nej napríklad vzdelávacia aktivita Animátorská škola, cez ktorú prešli stovky mladých ľudí z celého Slovenska. S Ľudkou sme úzko spolupracovali, no v roku 2021 vo veku 44 rokov nečakane zomrela na následky akútnej leukémie.

Čo viedlo k tomu, že Otcova stodola je centrom služby určenej špeciálne mužom?

V rokoch 2013 – 2015 sme organizovali 3 ročníky mužskej konferencie Band of Brothers. Na konferenciách sme mali aj chlapov, ktorí prichádzali každý rok, no zistili sme, že stretnutie raz za rok nestačí. Uvedomovali sme si, že je potrebné venovať sa mužom intenzívnejšie a systematicky, preto sme sa rozhodli vytvoriť miesto, ktoré by bolo na to určené.

Práve tak vznikla Otcova stodola, ktorá je súčasťou vízie práce s mužmi na Slovensku. Vízie, v ktorej chceme mužom pomáhať v ich osobnostnom rozvoji a duchovnom raste, aby boli dobrými manželmi a otcami, aby žili svoje životy naplno a boli schopní prevziať zodpovednosť za im zverené oblasti. Túžime, aby sme boli mužmi zrelými, bojujúcimi za dobro a spravodlivosť v spoločnosti.

Informácie o aktivitách a podujatiach, ktoré sa v nej dejú, sú zhromaždené na webovej adrese jedenmuz.sk, prečo ste zvolili toto meno?

Stránku sme pomenovali podľa našej vízie, vyzývajúcej k jednote. V Biblii sa na mnohých miestach v knihách Starého zákona píše, že Izraeliti išli do boja proti nepriateľovi a zápasili ako „jeden muž“. Podobne ako oni, aj my túžime, aby sme vytvárali a žili medzi sebou jednotu na hlbšej úrovni, nielen vtedy, keď nám to vyhovuje. Spoločne tvoríme telo Kristovo, ktoré je tým najlepším spojovateľom.

Foto: Archív FB stránky Otcovej stodoly
(viac…)
Najnovšie autorské články