Slovenskí katolícki biskupi rozlišujú medzi morálnou zodpovednosťou prijímateľov očkovania proti koronavírusu a zodpovednosťou výrobcov a vedcov používajúcich morálne problematický biologický materiál.

„Je morálne prípustné očkovať i dať sa zaočkovať vakcínou, ak nie sú k dispozícii eticky úplne bezproblémové vakcíny, a ak existuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie,“ píše vo svojom vyhlásení Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

Reaguje tým na množiace sa „pochybnosti o etickosti vývoja a prípravy niektorých vakcín“, ktoré využívajú „tkanivá odobraté z potratených plodov“ v minulom storočí. V súvislosti s vakcínou proti koronavírusu z dielne spoločností Pfizer a BioNTech k takémuto zákroku nedošlo „na akomkoľvek stupni plánovania, vývoja alebo produkcie“, no použili „bunkovú líniu iba na jeden z laboratórnych testov svojich produktov.”

Ako ďalej pokračuje KBS, existuje teda spojenie s potratom, ale je nepriame a vzdialené. Odvoláva sa na biskupov z USA, ktorí zamietli námietky o tom, že použitie takýchto vakcín je „vždy nemorálne“, lebo to „nezodpovedá katolíckemu morálnemu učeniu“.

Slovenskí katolícki biskupi taktiež zdôrazňujú, že „boj proti nemorálnym praktikám v biomedicínskom výskume a farmaceutickom priemysle sa nesmie viesť na úkor spoločného dobra a najohrozenejších členov spoločnosti.“

KBS sa odvoláva na dokumenty Pápežskej akadémie pre život z rokov 2005 a 2017 a Kongregácie pre náuku viery z roku 2008. Tie „rozlišujú medzi morálnou zodpovednosťou výrobcov a vedcov používajúcich morálne problematický biologický materiál a morálnou zodpovednosťou prijímateľov konkrétnych vakcín a liekov“, píše vo vyhlásení KBS.

Podobný postoj k očkovaniu v zahraničí

Podobné vyhlásenie napísala v liste Konferencia katolíckych biskupov Spojených štátov amerických spolu s inými organizáciami. Žiadala v ňom, aby sa vakcína proti čínskemu vírusu vyvíjala eticky. Rovnako to formulovala aj Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE).

Konferencia biskupov Anglicka a Walesu s odvolaním sa na príslušné texty vatikánskych dikastérií usúdila, že človek „nespácha hriech tým, že získa vakcínu“ proti vírusu COVID-19. Rovnako však upozornila, že „každý katolík musí v tejto veci formovať svoje svedomie a rozhodnúť sa, čo bude robiť.”

„Treba mať na pamäti, že vakcína musí byť bezpečná, efektívna a všeobecne dostupná najmä pre chudobných ľudí na svete. Katolíci môžu s čistým svedomím prijať tieto vakcíny pre dobro ostatných a seba samých. S čistým svedomím môže človek odmietnuť konkrétnu vakcínu, ale naďalej má povinnosť chrániť ostatných pred infekciou,“ uviedli anglickí a welskí biskupi.

V lete, keď sa pripravovali mnohé vakcíny, austrálsky arcibiskup Anthony Fisher vyzval vládu, aby „sprístupnila eticky nekontroverznú alternatívnu vakcínu,“ ak sa to podarí. Ak bude k dispozícii len morálne sporná vakcína, jej použitie podľa neho nebude znamenať spoluprácu na potrate, hoci priznal, „že by ho to trápilo.“

Biskupi sú za vedecky podložený prístup

KBS sa pridáva k vyjadreniam spomínaných konferencií a dúfa v etickú, účinnú a bezpečnú vakcínu, ako aj v spravodlivé sprístupnenie „vakcinácie pre všetky skupiny obyvateľstva“. Apelovala nato, že „ochrana života a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou – nevynímajúc riadne overené a schválené očkovacie programy.“ Podľa slovenského episkopátu nikto nemá právo „bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať“ úsudok lekárov a odborníkov o očkovaní, ak je „vedecky podložený“.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.