Medzi mnohými obyvateľmi Slovenska panuje dlhé roky predstava, že žijú v druhotriednom alebo treťotriednom štáte. Aj napriek mnohým ťažko riešiteľným problémom, ktorým nepochybne čelíme, je pravdou skôr pravý opak. V mnohých dôležitých ukazovateľoch totiž patríme takmer na špic sveta. Pripomínať si to je nevyhnutnou podmienkou ďalšieho rozkvetu.

Majú sa Slováci zle? Jasná odpoveď na túto otázku v kolektívnom duchu národa spod Tatier, žiaľ, prebýva už celé generácie: Áno.

Vraj zarábame málo, mladí odchádzajú za hranice, jazdíme po rozbitých cestách, zlyháva zdravotníctvo a školstvo. Veta „to sa môže stať len na Slovensku“ je bežnou reakciou pri každom väčšom probléme. Niektoré dôvody sú objektívne, no sčasti za to môže slovenská nátura. Jednou jej charakteristickou črtou je neustále sťažovanie sa na niekoho alebo na niečo.

Hoci má Slovensko za sebou skutočne tisícročnú strastiplnú cestu, ktorá vyvrcholila pôrodnými bolesťami pri zrode samostatnej štátnosti v 90. rokoch minulého storočia, pesimizmus prestáva byť na mieste.

Odborníci naprieč rôznymi sektormi sa neraz zhodujú na tom, že Slovensko dnes píše pomerne úspešný príbeh, hoci jeho zlatá éra naň môže ešte len čakať.

Ekonomicky napredujeme, bezpečnostná situácia je stabilná, na geopolitickej šachovnici v podstate nemáme nepriateľov, netrápia nás väčšie prírodné katastrofy, dokázali sme si vybudovať vlastnú kultúru a identitu a nachádzame sa v časopriestore, ktorý nám ponúka unikátnu možnosť poučiť sa z chýb druhých.

To všetko sú však obohrané frázy, ktoré majú malú výpovednú hodnotu, a dajú sa ľahko ohýbať. Pri tvrdých dátach opisujúcich našu pozíciu v porovnaní s ostatnými štátmi to možné nie je. Nasledovný článok bude preto najmä o nich.

V škole by sme za to dostali dvojku

Pokiaľ ide o jeden z najkomplexnejších a najčastejšie citovaných parametrov kvality ľudského života v krajine, Index ľudského rozvoja, ktorý zostavuje Organizácia spojených národov (OSN), Slovensko sa v správe pre rok 2020 umiestnilo na 39. mieste zo 189 štátov.

Hanbiť sa nemusíme ani za hrubý domáci produkt v prepočte na obyvateľa. Výkon nášho hospodárstva na hlavu nás dostáva na 43. pozíciu, pričom kompetentní vyhodnocovali 190 krajín. Uvádza to stránka worldometers.info.

Podobná priečka, konkrétne 42., nám patrí aj v Indexe demokracie, ktorý pravidelne vytvára časopis The Economist. Do merania bolo zapojených 167 krajín.

(viac…)

Zadajte váš email a čítajte mesiac zadarmo alebo sa prihláste do svojho účtu.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.