Vo Vatikáne predstavili prípravný dokument a príručku pre najbližšie zhromaždenie biskupov, ktoré vyvrcholí v roku 2023 v Ríme. Vyzýva hlavne k takzvanej synodalite v akcii a k obnove cirkvi. „Je to bezprecedentný dokument," hovorí podsekretárka Synody biskupov pre denník Štandard.

Pápežov synodálny proces označovaný za „najdôležitejší katolícky projekt od Druhého vatikánskeho koncilu“ sa spresňuje. Vo Vatikáne prezentovali prípravný dokument a vademecum (príručku) pre Synodu o synodalite, ktorá vyvrcholí v roku 2023 v Ríme. Vyzýva v štyroch hlavných bodoch k spoločnému kráčaniu, načúvaniu Svätého písma, k takzvanej synodalite v akcii a k cirkvi, ktorá spočíva práve na synodalite. Synodalita sa zvykne chápať ako decentralizácia cirkvi, posilnenie miestnych štruktúr a priama a väčšia účasť laikov. Slovo synoda pochádza z gréčtiny a značí spoločnú cestu, no občas sa prekladá aj ako zhromaždenie.

„Je to bezprecedentný dokument," podčiarkla podsekretárka tejto inštitúcie Nathalie Becquartová pre denník Štandard:

„Je to prvý raz, čo prípravný predsynodálny dokument obsahuje praktickú časť. Sme v novom synodálnom procese, ktorý chce naozaj napomôcť k čo najširšej konzultácii vo všetkých diecézach, a preto vnímame veľkú potrebu pre praktické tipy, metodológiu a vôbec pre tohto sprievodcu, aby diecézy plne začali synodálnu konzultáciu.“

(viac…)
Najnovšie autorské články