Sme po prvom trieli kandidátov na nemeckého kancelára. Nový favorit prieskumov Olaf Scholz sa držal. Arminovi Laschetovi sa podaril trefný kompliment.

Po prvýkrát v histórii Spolkovej republiky Nemecko nemajú iba dvaja kan­di­dáti šancu dobyť úrad kancelára, ale hneď traja, a tak je z tra­dič­né­ho predvolebného duelu kandidátov „triel“. Pojem „Triell“ existoval v nemčine už pred nedeľou, keď sa stretli traja kandidáti na kancelára v štúdiu súkromnej televízie RTL. Kto chcel, mohol sa z kratučkého článku na Wikipédii dozvedieť, že „triel sa stal známym svojou paradoxnou vlastnosťou, že za ur­či­tých podmienok sú dobrí strelci v porovnaní so zlými strelcami v nevýhode“. Na nedeľnú debatu to príliš ne­se­dí – už z dôvodu, že veľa (ré­to­ricky) dobrých strelcov tam nebolo. Zvlášť kandidát CDU/CSU a kandidátka Zelených sa dopustili veľa prerieknutí.

Nemecká kampaň sa štyri týždne pred voľbami očividne stále ne­zoh­ria­la na potrebnú prevádzkovú teplotu, sledovanosť prvého trielu bola to­tiž slabá. Diskusiu videlo iba 5,5 milióna ľudí, kým v rovnakom čase vo ve­rejnoprávnej konku­ren­cii 7,19 milióna divákov zaplo autorskú krimi Tat­ort. Epizóda mala titul „Kto váha, je mŕtvy“. Politický súboj na RTL bol o niečo menej napínavý.

Triel fungoval podľa logiky, že dvaja v preferenciách momentálne prehrávajúci kandidáti museli útočiť, kým favoritovi stačilo zo­s­tať v role seriózneho štátnika. Blbé pre oboch prehrávajúcich je, že úloha útočníka im z rôznych dôvodov nevyhovuje: Už aj tak ple­cho­vý hlas zelenej kandidátky Annaleny Baerbockovej sa stáva v sta­ve rozčúlenia ešte nepríjemnejším, no a milý ujko z únie Armin Laschet pôsobí v útoku až roztomile. Keď moderátori nútili kandidátov, aby svojim súperom venovali nejaký kom­pliment, chválila Baerbocková Laschetovu „veselú rýnsku po­va­hu“. Perfektne ho tým vystihla. Málokto verí, že sa usmiaty vtip­kár Laschet dokáže naozaj nahnevať, takže pôsobil trochu neauten­tic­ky.

Na snímke zľava Armin Laschet, Annalena Baerbocková a Olaf Scholz. Foto: TASR/AP

Naopak, vo svo­jej koži sa cítil ne­očaká­vaný favorit pries­kumov, sociál­no­demo­kra­tický vi­cekanc­elár a mi­ni­s­ter financií Olaf Scholz. Suchý strohý „Scholzomat“ by za nič na svete ne­ve­del hrať pomstiteľa vydedených. A nemusel. Dal to na Merkelovú, s váž­nou tvárou uspával v pohrebnom obleku hadov, bol sám sebou. Vyplatilo sa. Podľa bleskového pries­kumu agentúry Forsa vyhral de­ba­tu – bol pre 36 percent di­vá­kov ten najlepší. Zvyšných 30 percent videlo víťazstvo Baerbockovej, 25 percent Lascheta.

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.