László Surján, politik a zakladateľ Hnutia zmierenia Charta XXI, víta príspevok Jána Čarnogurského spred dvoch mesiacov a napísal naň reakciu. Citujúc z modlitby pápeža Františka, „aby sme boli smelí a odvážni tvorcovia dialógu v spoločenských, hospodárskych a politických konfliktov", sa prikláňa k Čarnogurského návrhom a priznáva svoju príbuznosť s jeho DNA.

Dva piliere mosta zmierenia medzi Slovákmi a Maďarmi sú zdravý rozum a kresťanská láska.

Jedna zložka zdravého rozumu spočíva na spoločnom záujme racionálnej politiky, ktorú zhruba desať rokov uplatňujú predsedovia vlád obidvoch štátov. Teraz dostala vážnu podporu v nedávno uverejnenom článku Jána Čarnogurského s názvom Potrebujeme racionálne a nie citové partnerstvo s Maďarskom.

Hoci sa už Čarnogurský nepodieľa na moci, zakaždým sa oplatí všimnúť si slovo bývalého predsedu vlády. Teraz vyslovil niekoľko dôležitých vecí, ktoré nie sú zrejmé každému Slovákovi, a tým vytvoril základ zmysluplného, otvoreného a úprimného dialógu.

So zreteľom na nádejný dialóg sú v článku dôležité tieto veci: Obidve krajiny potrebujú partnerstvo. Slováci a Maďari na dedinách a v mestách žijú spravidla vedľa seba v mieri, nie sú medzi nimi kolektívne konflikty. Napätie medzi Slovákmi a Maďarmi je produktom 19. storočia. Vyše 900 predchádzajúcich rokov nehovorí o maďarskej samovláde. Obidve krajiny potrebujú na obranu primerane mocnú armádu (čo inak vyplýva aj z princípov NATO).

Spolupráca založená na úcte

Dôležité sú aj prvky dialógu, o ktorých zmýšľame rozdielne. Čarnogurský sa zmieňuje o vzťahu dvoch štátov, a nie dvoch národov. Vzťah medzi obidvoma štátmi pokladám za dobrý, ale nie je záruka, že tento usmerňovaný záujem bude trvalý. Záruka môže byť len to, ak sa obidva národy, aspoň v značnej väčšine, vzájomne pokladajú za priateľov. Hoci kolektívne konflikty skutočne nejestvujú, žiaľ, sústavne sa vyskytujú prípady ako Hedviga Malinová. Aj z maďarskej strany je veľa vyhlásení, ktoré urážajú Slovákov. Nemôžeme rezignovať, nech zaniknú a nech medzi dvoma národmi vznikne aj dobrý emocionálne podložený vzťah. Nemáme územné spory.

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.