Poznámka k článku profesora Vasila Lipitského, ktorý si myslí, že univerzálna rovnosť ľudí pred zákonom by mala mať zdôvodnené výnimky.  

V prvom rade sa snažím pochopiť postoj autora, ktorý odvolávajúc sa na kresťanské učenie v článku Štandardu predostiera, že „otázka trestu je akoby vyňatá z rámca ľudských kompetencií a dokonca aj z pozemského života“. Teda ľudia by nemali súdiť iných s cieľom vymeriavať za previnenia tresty, lebo to nesie znaky pomsty.

S týmto súhlasím, ale len v jednom bode. V prípade trestu smrti. Ak uznáme, že život neudeľujeme novorodencovi my, ale vyššia moc, potom nemáme právo človeku ho ani brať. Nech by spravil previnený aj tú najväčšiu ohavnosť.   

Nesúhlasím však s tým, že by sme nemali trestať. Napokon, autor si to sám uvedomuje, keď hovorí, že pri súdení, teda procese, ktorý vedie k vymeraniu trestu, by sa malo prihliadať na predchádzajúce zásluhy človeka pre spoločnosť. Z tohto pohľadu vyznieva jeho apel brať biblické vety doslova iba ako podporný argument na jeho ďalšie závery.

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.