Aké postavenie mali pôrodné babice? O týchto vplyvných ženách a ich úlohách pri pôrode píše v našom seriáli etnologička Katarína Nádaská.

Naši predkovia mali ľudský život vo veľkej úcte a z toho vyplývala aj úcta k žene a k dieťaťu. V minulosti sa detí rodilo podstatne viac ako dnes – nebývali výnimočné ani rodiny s desiatimi deťmi. Pôrody sa odohrávali v domácich podmienkach. Dokonca ešte na začiatku 50. rokov 20. storočia rodili takmer všetky ženy doma, nie v nemocnici. Do nemocnice odvážali iba „ťažko rodiace ženy“.

Keď nastal čas pôrodu, domáci privolávali k rodičke staršiu ženu z rodiny, alebo už boli vopred dohodnutí s „babicou“, čiže – povedané dnešným jazykom – pôrodnou asistentkou. Funkciu babice poznali všetky staroveké civilizácie. Ak povieme, že „babica“, „baba“, „badinka“ bola na Slovensku (takisto ako v iných krajinách) od najstarších čias priam inštitúcia, nebude to priveľmi nadsadená charakteristika.

Prvé zmienky o pôrodných babách siahajú v Európe do 12. storočia. Boli to ženy zbehlé v bylinárstve a praktické znalkyne ľudovej psychológie, dedinčania sa s nimi často radili, takže patrili v dedinskom spoločenstve medzi najváženejšie osoby. Umenie starostlivosti o tehotné sa učili od skúsenejších babíc a navzájom si vymieňali získané
poznatky.

Oficiálna medicína vtedy ešte pôrodníctvo ako vedný odbor neuznávala. Preto bola starostlivosť o tehotnú ženu v rukách laikov. V celom stredoveku a sčasti aj v novoveku tehotným ženám pri pôrodoch pomáhali ženy, ktoré už mali pôrod za sebou a ich jediným pôrodníckym vzdelaním bola vlastná skúsenosť. Babicovanie v sebe spájalo skúsenosť žien a osvojenú tradíciu s množstvom povier.

V stredoveku sa síce písali knihy pre potreby vzdelávania pôrodných báb, avšak hoci knihy písali školení lekári, išlo o teoretické znalosti bez praktických skúseností. V renesancii sa už ženy (samozrejme, najmä ženy z vyšších kruhov) v tomto smere aj vzdelávali. Od druhej polovice 18. storočia platilo nariadenie, že iba ženy – baby – mohli „babiť“ (teda viesť pôrod). Najskôr však museli zložiť skúšky pred komisiou. Za Márie Terézie boli zavedené prvé kurzy pôrodníctva na vysokých školách (Trnavská, neskôr Budínska univerzita). Na slovenskom vidieku pôsobili aj absolventky šesťtýždňových pôrodníckych kurzov, takzvané ceduľové baby.

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.