Onedlho si pripomenieme 60. výročie jeho smrti, ale Dag Hammarskjöld, bývalý generálny sekretár OSN a úspešný švédsky politik, nás učí, aký má byť vzťah kresťanského politika k úspechu.

Aké vlastnosti má mať politik, ako sa má správať, ako vystupovať na verejnosti, aké pravdy hlásať – otázky bežného občana, na ktoré niet dostatočnej odpovede vzhľadom na tvrdú realitu našej súčasnej, mnohokrát nedôstojnej politickej scény. Sme svedkami toho, ako pred voľbami prichádzajú úspešní bojovníci s dobrými predsavzatiami a nápadmi, ale pri odchode z politického bojiska sa ako porazení stávajú zlomyseľnými a pomstychtivými hráčmi. Niet hanby ani sebareflexie, lož a klamstvo sa stávajú posledným bojovým arzenálom na ich návrat k moci. Akoby ich dlhšia politická činnosť zbavila zmyslu pre pravdu a zdravý rozum. Patologickým javom odchádzajúceho politika je brutálna absencia vnútornej premeny a neschopnosť priznať si chybu a poučiť sa z nej. Vysporiadať sa s fenoménom neúspechu nie je jednoduché. Ale o to viac to svedčí o kvalite politika, o jeho osobnom vzťahu k ostatným a vôbec o vzťahu k spoločnému dobru. Mediálne prostredie posadnuté ambíciou korigovať rozhodnutia politikov dokáže kreovať a podsúvať svojich favoritov do priazne verejnosti, ale aj tvrdo vyšachovať nepohodlných. Triviálna zlomyseľnosť a lož deformuje spoločenské vedomie. Jordan B. Peterson hovorí: "Klamstvo poškodzuje tak dušu, ako aj štát, a jedna forma úpadku živí druhú."

V súčasnosti sme svedkami veľkej nedôvery prejavovanej rôznymi spôsobmi zvlášť voči politikom prichádzajúcim z kresťanského prostredia. Podsúva sa im slabosť a neschopnosť robiť dobré rozhodnutia. Pripomína to nedemokratické praktiky komunistických režimov, ktoré považujú kresťanov za spoločensky nevítanú, ba dokonca nebezpečnú entitu. Zdá sa, že také presvedčenie vychádza z totálnej neznalosti kresťanského učenia alebo je ovplyvnené zlyhaniami v plnení evanjeliového posolstva aj nás kresťanov. Niekedy však pohrdlivé konštatovanie liberálnych médií o „neschopnosti veriaceho človeka“ zaujať vedúcu pozíciu v štáte vyplýva z hlboko vštepeného odporu voči Božej autorite presahujúcej limitovanú ľudskú obmedzenosť.

Ak siahneme do histórie, môžeme nájsť politikov, ktorí napriek tomu, že boli kresťanmi, zožali veľký úspech. Nestali sa mocichtivými za každú cenu, pretože boli hlboko zakorenení v kresťanskej tradícii. Kresťanstvo dokonca veľkou mierou dopomohlo osobnostnému rastu politika, ak bol autentickým kresťanom a volil vždy dobro.

Dag Hammmarskjöld, generálny sekretár OSN, bol viac ako iba úspešný a vynikajúci politik. Bol kresťanom svedčiacim o veľkej duchovnej hĺbke. Denník, ktorý sa objavil po jeho smrti, vzbudil úctu a obdiv. Podarilo sa mu veľmi šťastným spôsobom spojiť mystiku, politiku a angažovanosť pre dobro človeka. Narodil sa v roku 1905 vo Švédsku a v roku 1953 bol zvolený za generálneho sekretára Spojených národov. Funkciu vykonával dve volebné obdobia práve v čase „studenej vojny“ medzi Východom a Západom. Ako generálny sekretár OSN chcel ukončiť krvavú vojnu v Kongu. Prišiel však o život práve tam, kam prišiel na pomoc.

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.