Stále rastúca inflácia ešte viac vzbudzuje pozornosť ľudí – pritom ekonómovia dávno a dávno vedeli, že je nevyhnutná. Že musí nastať ako nevyhnutný dôsledok správania vlád a centrálnych bánk hrnúcich do obehu nové peniaze. Dnes už to verejnosť pomaly začína chápať. Ale ani v súčasnosti zatiaľ ešte väčšina ľudí nerozumie, že inflácia je len jedným z mnohých negatívnych dôsledkov tejto politiky.

K tomu, aby vlády mohli pumpovať taký veľký objem peňazí do obehu, musia sa najprv zadlžiť, čiže musia odňať disponibilné peniaze buď súčasným subjektom, ktoré ich vytvárajú, alebo ich musia odňať formou budúceho dlhu budúcim subjektom. V oboch prípadoch však ide vo svojej podstate o prerozdelenie.

Je to prerozdelenie peňazí od zdroja, kde vznikajú, do miest, kde sú spotrebované.

Tým, ktorí peniaze vytvárajú (podniky, podnikatelia), tak zostáva stále menej kapitálu na ďalšie vytváranie ďalších hodnôt.

A tieto peniaze sú vyplácané buď v sociálnych dávkach (čo, samozrejme, nie je optimálne, ale ešte to nie je ten najhorší variant, pretože príjemcovia týchto dávok môžu aspoň sami rozhodnúť, na čo tieto peniaze minú), alebo sú akože „investované“ vládou na nejaké granty, dotácie, verejné stavby a podobne. A pretože v tomto druhom prípade nie sú investičné projekty preverené trhom, vznikajú zbytočné hodnoty, za ktoré sa platí viac peňazí a ktoré by väčšinou vôbec nevznikli, keby sa ponechali na súkromný sektor.

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.