Súčasťou stredoslovenského mesta Žiar nad Hronom je už pätnásť rokov nelegálna rómska osada. Ľudovo nazývaná Kortína s piatimi stovkami obyvateľov predstavuje komunitu najchudobnejších Rómov v širokom okolí.

Kopec situovaný pod mestským cintorínom je pomenovaný po talianskej Cortine d'Ampezzo. V 70. rokoch minulého storočia sa na ňom konali motokrosové preteky. Hovorca mesta Žiar nad Hronom Martin Baláž spomína, že ešte nedávno bola osada Pod Kortínou rekreačnou záhradkárskou oblasťou.

Okolo roku 2005 v Kortíne začali vznikať prvé provizórne obydlia. Neskôr ich výstavba nabrala rýchly spád. Mesto podľa Baláža nevedelo adekvátne reagovať. Skomplikovalo to pridelenie nájomných zmlúv urbárskym spoločenstvom. Nakoniec k nepriaznivej situácii prispeli aj záhradkári, ktorí odpredávali svoje nehnuteľnosti.

kortína rómovia osada
Martin Baláž. Foto: Martin Minka

Zrušiť osadu je podľa neho komplikované. Vedenie mesta Žiar nad Hronom v minulosti odstránilo niekoľko ilegálnych stavieb. Vtedy sa do problému zapojila prokuratúra. Postavila sa na stranu nelegálnych osadníkov a zrušenie osady označila za poškodzovanie cudzieho majetku.

Spoločná sprcha narušuje intimitu

Otázke rómskej komunity v nelegálnej osade sa venuje jeden z odborov mestského úradu. Terénne sociálne pracovníčky ani vedúca odboru nedisponujú demografickými údajmi o komunite. Sledujú len základné údaje. Osada má takmer päťsto obyvateľov. Vzhľadom na svoju ilegálnosť väčšina obydlí nemá inžinierske siete.

Elektrina je dostupná len v bývalých chatkách záhradkárov. Jediným zdrojom vody bol niekoľko rokov prameň na okraji osady. Preto mesto zakúpilo takzvaný pitník, z ktorého sa dá voda čerpať po priložení čipovej karty. Kredit na karte si osadníci dobíjajú z vlastných úspor.

V kontajneri „pitníka“ sa nachádza aj sprcha a práčovňa. Celá jednotka nesie názov Stanica osobnej hygieny. Mesto si poistilo, aby príslušníci komunity narábali s poskytnutými zdrojmi hospodárne. Niektorí z nich odmietli používať stanicu pre polohu svojich obydlí, iní si to nemôžu dovoliť. Sprchu využíva len menší počet obyvateľov. Jej spoločné požívanie považujú za narušenie osobnej intimity.

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.