Ministerstvo zdravotníctva SR pilotne testovalo marginalizované rómske komunity. Z výsledkov vyplýva, že vysoký počet Rómov už koronavírus prekonal bez symptómov.

Príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny od marca 2020 analyzuje dáta o vývoji pandémie, pričom sa zameriava na marginalizované rómske komunity, v ktorých pandémia môže zasiahnuť do života komunity, ako aj celej obce. Asistenti a koordinátori tejto organizácie sú v úzkom kontakte so samosprávami, s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a pomáhajú pri vyhľadávaní blízkych kontaktov, realizujú osvetu a zabezpečujú servis v domácnostiach, ktoré sú aktuálne v izolácií.  

<!--...

Zadajte váš email a čítajte mesiac zadarmo alebo sa prihláste do svojho účtu.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.