Martina Šulová Blogerka a pro-life feministka.

Je to už pár mesiacov, čo v Poľsku Ústavný súd rozhodol, že potraty na základe zdravotného postihnutia dieťaťa sú protiústavné. Po vynesení tohto rozsudku sa po celej krajine objavila vlna protestov, ktorá sa vyznačovala veľkou agresivitou. Útokom sa nevyhli ani chrámy. Situácia sa postupne upokojuje, aj keď sa sem – tam objavia nejaké protesty a prejavy násilia, či nenávistné prejavy voči katolíckej cirkvi. Rozprávali sme sa o tom s Dariuszom Mateckym.

Dariusz Matecki je poľský konzervatívec, predseda nadácie Stredisko monitorovania antipolonizmu, aktivista v oblasti prolife, či monitorovania antikresťanských aktivít. Je členom mestskej rady mesta Štetín, kde žije.

Spýtala som sa ho na pôvod jeho prolife aktivizmu, názory na jednotlivé verejné udalosti, ale aj na zmenu, ktorá sa v Poľsku udiala rozhodnutím Ústavného súdu, čo vlastne toto rozhodnutie v praxi znamená, ako je to v Poľsku so začlenením hendikepovaných ľudí do verejného života, ako prijal obrovské protesty a útoky, ktoré nasledovali po vyhlásení rozsudku, ale aj na to, čo by odporúčal všetkým, ktorí čelia útokom za svoje pro-life a konzervatívne postoje.

Už dlhšie spolupracujete v oblasti pro-life a verejne hájite práva nenarodených detí. Kedy ste sa začali vážnejšie zaoberať týmito aktivitami? Mali ste na začiatku nejaké vzory, ktoré vás inšpirovali, aby ste aj vy prispeli svojím hlasom v boji za deti, ktoré čelia tomu, že budú potratené?

Poľsko je krajinou s katolíckymi koreňmi. Iba v posledných rokoch sa zintenzívnila veľká kampaň, ktorá ide proti katolíckej cirkvi, sledujúc účel zasiahnuť Cirkev ako nositeľku konzervatívnych a tradičných hodnôt. Už kardinál Stefan Wyszynski povedal: „Ak prídu zničiť tento národ, tak začnú od Cirkvi." Myslím, že to platí stále, ak bude chcieť niekto zničiť tento národ, tak začnú Cirkvou, pretože ona je silou tohto národa. V EÚ vidíme dnes silný trend smerom k eliminácii národných štátov, bráni im však práve katolícka viera týchto štátov.

Čo sa týka vzorov v obrane života, tak ním bol politik Marek Jurek, ktorý pred rokmi rezignoval na funkciu zástupcu hovorcu Snemu na protest proti odmietnutiu myšlienky obrany počatého života. Za týmto jeho krokom muselo byť veľké odhodlanie.

Mojím vzorom je aj otec Tomasz Kancelarczyk, ktorý vedie nadáciu Little Feet Foundation v Štetíne (predtým Brotherhood Little Feet). Organizujú najväčší pochod za život v Poľsku, ale ich najdôležitejšou činnosťou je pomoc ženám v najťažších situáciách, ktorým hrozí potrat. Vďaka otcovi Tomkowi bolo pred smrťou zachránených nespočetné množstvo detí.

Moja katolícka viera len čiastočne súvisí s mojou vierou v obrane života. Som presvedčený, že ochrana bezbranných detí by mala vyplývať nielen z viery, ale aj z celého nášho systému hodnôt vrátane toho svetského – nesmieme pripustiť vraždy najslabších.

Aké sa vyvíjajú názory mladých ľudí a jednotlivých generácií na otázku ochrany nenarodených? Zžili sa Poliaci s tým, že aj nenarodené dieťa je treba chrániť?

Čoraz viac dnešných mladých Poliakov je ľavičiarov. Je to dôsledok vplyvu celebrít, ku ktorým je dnes ľahký prístup na internete, takpovediac bez rodičovskej kontroly. Je za tým tiež vplyv videoplatforiem, kde sa dosť agresívne propaguje liberálny obsah.

Pravica prehrala boj o kultúru, ktorej dnes vládnu neomarxisti a týmto spôsobom indoktrinujú deti a zvyšujú ich rebéliu. Je to uskutočnením vízie talianskeho komunistického teoretika Antonia Gramsciho, ktorý povedal, že oblasť kultúry má vplyv na prijaté rozhodnutia a kroky. Tvrdil, že cesta k zmenám nevedie cez revolučné obraty, ale vyžaduje si dlhé obdobie vytvárania kultúrnej hegemónie – spoločnej platformy predstáv a myšlienok, ktoré spájajú intelektuálov s ľuďmi. Dnes sa to deje pred našimi očami.

Môžeme pozorovať globalizáciu ľavicového správania a vidíme, ako sa hnutia BLM alebo Antifa presadzujú na európskej pôde.

Aká je situácia v poľských médiách? Vystupujú za či proti prolife zákonom a iniciatívam?

Do roku 2015 bola väčšina médií pôsobiacich v Poľsku v rukách extrémnej ľavice. Dnes sa situácia pomaly obracia. Po voľbách, ktoré v 2015 vyhrala PiS, sa verejnoprávne médiá dostali do rúk konzervatívcom. Je to však len kvapka v mori liberálnych médií. Až donedávna patrili prakticky všetky miestne médiá v Poľsku nemeckej Polska Press, ktorá mala obrovský vplyv na formovanie verejnej mienky a vyzývala na potratové protesty, čo vyvolalo nenávisť voči katolíckej cirkvi.

Väčšina webových stránok pôsobiacich v Poľsku je stále ľavicová a odsudzuje prolife iniciatívy, katolícke iniciatívy a zosmiešňuje ľudí s tradičným presvedčením.

Môže Poľsko pomáhať iným krajinám a celej EU na jej ceste k vyššej úcte k životu, rodine, manželstvu, rodičovstvu?

Bodaj by to tak bolo! Stále musíme však udržiavať našu spoločnosť v konzervatívnych hodnotách a rešpektovať ľudský život. Je treba pripomenúť, že v Poľsku boli potraty zavedené rukami Adolfa Hitlera a neskôr komunistami, že tieto zločinecké ideológie boli zodpovedné za smrť miliónov Poliakov vrátane poľských detí.

Na medzinárodnej scéne musí Poľsko klásť dôraz  na úctu k životu, rodine, manželstvu a rodičovstvu, pretože zdravá spoločnosť je tvorená pevným rodinným životom a manželstvom.

Prečo si myslíte, že je stále taký silný pro-potratový prúd v spoločnosti?

Najskôr je potrebné sa pozrieť na financovanie organizácií podporujúcich potraty. Napríklad v USA v roku 2019 Planned Parenthood vyčlenilo 45 miliónov dolárov na sponzorovanie propotratových kampaní v roku 2020. Interrupčný chirurg je schopný zarobiť pre kliniku 30 – 40 tisíc dolárov za jedno sobotné ráno a popoludnie. Celkový ročný príjem potratového biznisu v USA je približne 1,3 miliardy dolárov, z toho financovanie z vládneho rozpočtu predstavuje približne 530 miliónov dolárov. Je potrebné sa pozrieť na to, ako ľavicové prochoice organizácie využívajú lobistov podporujúcich potraty.

(viac…)

Najnovšie autorské články