3. augusta, 06:56

Kardinál, ktorému pobozkal prsteň pápež

Kardinál, ktorému pobozkal prsteň pápežStefan Wyszinský, kardinál tisícročia. Foto: Mt514/FB
Mirosław Szumiło Poľský historik, pracuje v IPN.

Na Slovensku vieme o kardinálovi Stefanovi Wyszyńskom málo, bol to pritom dôležitý spojenec a priateľ Slovákov. Práve dnes si pripomíname 120. výročie jeho narodenia, v septembri bude blahorečený. O jeho význame a väzbách ku Slovensku píše poľský historik Mirosław Szumiło.

Kardinál Stefan Wyszyński sa narodil 3. augusta 1901, dnes je tomu presne 120 rokov. Zomrel 28. mája 1981, tento rok si teda pripomíname aj 40. výročie jeho smrti. O kardinálovi treba vedieť toho viac, zvlášť na Slovensku, ku ktorému mal vrelý vzťah. Ale v prvom rade treba vedieť, že to bol vodca poľského národa v období zotročovania komunistickým režimom. Jeden z najvýznamnejších Poliakov dvadsiateho storočia, nazývaný ľuďmi „nekorunovaným poľským kráľom“, zohral tiež dôležitú úlohu v akcii pomoci pre prenasledovanú katolícku cirkev na Slovensku.

Dňa 16. novembra 1948 pápež Pius XII. vymenoval biskupa Wyszyńského za varšavského a gnieznianskeho arcibiskupa a za prímasa Poľska. Čoskoro sa rozbehla oficiálna proticirkevná ofenzíva komunistickej moci, ktorá v priebehu niekoľkých rokov silnela. Dňa 9. februára 1953 Štátna rada vydala dekrét o obsadzovaní cirkevných funkcií, na základe ktorého duchovní boli povinní skladať sľub vernosti Poľskej ľudovej republike. Znamenalo to prijatie československého modelu v Poľsku a koniec organizačnej nezávislosti Cirkvi. Z toho dôvodu prímas Wyszyński v máji roku 1953 v mene biskupov uverejnil slávny pastiersky list Non possumus, v ktorom sa domáhal zachovávania zákonov a náboženskej slobody.

Dňa 25. septembra 1953 štátna bezpečnostná služba kardinála Wyszyńského vo Varšave zatkla na základe uznesenia predsedníctva vlády Poľskej ľudovej republiky. Začalo sa obdobie jeho bezprávneho väznenia. Stav zotročenia Cirkvi trval však len tri roky. V dôsledku narastajúceho politického odmäku a robotníckych protestov v Poznani dňa 28. júna 1956 došlo v Poľsku k zmenám vo vedení Poľskej zjednotenej robotníckej strany. V októbri v tom istom roku sa prvým tajomníkom strany stal Władysław Gomułka a v štáte nastal čas obmedzenej liberalizácie systému komunistickej moci. Znamenalo to aj dočasnú zmenu politiky voči Cirkvi.

Kardinál Wyszyński sa vrátil do hlavného mesta, nadšene vítaný veriacimi. Po prepustení nanovo začal vykonávať pastoračnú činnosť. Po ňom sa do svojich diecéz vrátili vyhnaní aj zatknutí biskupi. Vďaka jeho podmienečnému postoju Cirkev získala čiastočné akceptovanie činnosti, ktorú jej komunistické orgány dosiaľ nedovoľovali vykonávať – ako najdôležitejšie sa ukázalo zrušenie dekrétu o obsadzovaní cirkevných funkcií.

V nasledujúcich rokoch pokračovala politika selektívnych represií a obmedzovania činnosti Cirkvi vo verejnej sfére. Situácia cirkvi v Poľsku však bola oveľa lepšia ako v Československu, napríklad náboženské rády mohli fungovať legálne. To umožnilo nadviazať tajnú spoluprácu s katolíkmi zo Slovenska. Už dňa 9. januára 1957 sa s prímasom Wyszyńským vo Varšave stretol slovenský jezuita Michal Potocký. Predstavil mu situáciu rímskokatolíckej cirkvi a gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Wyszyński mu sľúbil, že tieto informácie odovzdá Svätej stolici počas plánovanej cesty do Vatikánu. V nasledujúcich rokoch k Wyszyńskému prichádzali ďalší tajní vyslanci Cirkvi na Slovensku.

Pod prímasovým patronátom sa začala tajná spolupráca poľských a slovenských katolíkov. Týkala sa najmä mužských reholí: jezuitov, verbistov, františkánov, redemptoristov, saleziánov, kapucínov a dominikánov. Z dôvodu nemožnosti cestovať do krajín mimo sovietskeho bloku a udržiavať kontakt s predstavenými v Ríme sa jednotlivé rehole v Československu utiekali k hľadaniu pomoci u poľských bratov. Poľsko pre nich bolo „výstupným kanálom do Vatikánu“. Z opačnej strany do Československa prichádzali inštruktážne materiály, pastoračné i liturgické pomôcky a podobne. V Poľsku sa pre potreby slovenského duchovenstva tlačili „nábožensko-spoločenské materiály“ a poľskí kňazi občanom Československa poskytovali pastoračnú službu.

(viac…)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.