Advokátka viacerých obvinených vo vážnych aktuálnych kauzách a bývalá prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Eva Mišíková hovorí o osobných skúsenostiach s výpoveďami spolupracujúcich obvinených a skresleniach v ich svedectvách.  

Vy ste obhajkyňa Jána Kaľavského, ktorý s políciou spolupracuje ako svedok. V akom je vlastne procesnom postavení v aktuálnej veci krivých výpovedí kajúcnikov Petrova a spol.?

Zastupovala som Kaľavského v konaní, kde mu bolo vznesené obvinenie a na základe mojej sťažnosti dozorový prokurátor obvinenie zrušil. Sudca vzhľadom na dôkaznú situáciu tiež neuznal dôvodné podozrenie, že spáchal trestný čin. Nezastupujem ho teda už ako obvineného.

Figuruje teda v tomto prípade stále len ako svedok?

Áno, je len svedok, ale ja nemám prístup do spisu, nedisponujem informáciami v súvislosti s podozrením na navádzanie svedkov na krivú výpoveď. Nebola som pri žiadnom úkone, kde bol vypočutý v postavení svedka. No v tomto prípade, ktorý aktuálne vyšetruje inšpekcia a možnom navádzaní svedkov na krivú výpoveď, nie je ani podozrivý.

Aká je vaša skúsenosť s Petrom Petrovom z jeho výsluchov, na ktorých ste už predtým boli ako advokátka svojich klientov prítomná?

Bol vypočutý ako svedok v jednej trestnej veci, ktorú nebudem menovať, kde zastupujem istého obvineného. Po desiatich úvodných vetách, ktoré Petrov vypovedal, som dospela k záveru, že nehovorí pravdu a jednoducho fabuluje. Veď on tam rozprával ako Hans Christian Andersen. Petrov je jeden rozprávkar, zodpovedne prehlasujem, že mu neverím nič, čo uvádza vo svojich výpovediach.

Na základe čoho ste to odvodili?

Mám 47 rokov praxe a dokážem už v priebehu výsluchu analyzovať, či jeho výpoveď zodpovedá zaznamenaným skutočnostiam, či ich naozaj osobne vnímal svojimi zmyslami, alebo či opisuje udalosti, ktoré sa od niekoho dozvedel. Ide o moju osobnú skúsenosť z prítomnosti pri jeho rozsiahlom výsluchu.

Keď mi vyšetrovateľ umožnil klásť otázky, spýtala som sa ho, či je on sám podozrivý z trestnej činnosti, alebo či je podozrivý v nejakej trestnej veci. Povedal, že nie. Pritom bol stíhaný pre závažnú trestnú činnosť majetkového charakteru, kde prebieha súdne konanie. Už vtedy som si to overovala na Okresnom súde Nitra. Klamal na priamu otázku. Ja tohto svedka nepovažujem za dôveryhodného, často rozpráva iba to, čo niekde počul a čo kto povedal.

Šokoval ma aj spôsob, akým vypovedal k istej skutkovej okolnosti, keď v rozpore so všetkými vykonanými dôkazmi uviedol miesto, kde malo dôjsť k páchaniu trestného činu. Pritom šlo o úplne iný objekt než ten, ktorý uvádzal. Mnohé takéto skúsenosti ma presvedčili o tom, že tento svedok je úplne nedôveryhodný.

Csaba Dömötör uvádza, že ho Petrov navádzal ku čiastočne krivej výpovedi ohľadom stretnutia Mateja Zemana s Ľudovítom Makóom a Františkom Böhmom...

Mňa táto informácia neprekvapila.

Foto: Matúš Zajac

K čomu by ale jeho krivé výpovede smerovali? Aby si urobil dobrú pozíciu pred vyšetrovateľmi a „zobchodoval“ svoje možno aj vymyslené informácie za ústupky vo svojich trestných stíhaniach alebo to mohol robiť aj s vedomou spoluprácou vyšetrovateľov?

On sám predsa uvádza, že raz volal vyšetrovateľovi, že chce vypovedať. Sám sa ponúkol, že bude hovoriť to, čo mu vyšetrovateľ povie, lebo on si potrebuje pomôcť vo svojich veciach. Nasvedčuje to, že jeho usvedčujúce výpovede nezodpovedajú dôkazom, ktoré boli vo veci vykonané a vzbudzuje to podozrenie, že rozpráva to, k čomu ho niekto – a ja neviem kto – naviedol. Z toho mi nevychádza nič iné, iba to, že on chcel, aby mu na základe takýchto fabulácií OČTK pomohli v jeho trestnom stíhaní. Najmä v jeho majetkovej kauze, kde mu hrozí 10 až 15 rokov. 

To svedčí o jeho motívoch, otázka je, či vyšetrovatelia túto jeho „ochotu“ nejako účelovo a nezákonne využili.

On je vypočúvaný vo viacerých trestných veciach.

(viac…)

Zadajte váš email a čítajte mesiac zadarmo alebo sa prihláste do svojho účtu.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.